Wijthmen.nl
 

Wonen in Wijthmen

Nieuwsbrief – nummer 4 – mei 2022

Nieuwbouwplan Wijthmen

Goed nieuws! Dorpsfase 1 is weer een stuk dichterbij. De afgelopen periode is door het gehele team hard gewerkt om het bestemmingsplan in procedure te brengen.

Dat dit meer tijd heeft gekost dan vooraf gedacht zullen de inwoners van Wijthmen niet ontgaan zijn, maar we hebbe ook veel hobbels moeten overwinnen!  In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de status van het plan en wat er de komende periode allemaal gaat gebeuren.

Bestemmingsplan

Dinsdag 10 mei 2022 heeft het college van de gemeente Zwolle ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan welke woningbouw op het perceel van de voormalige boerderij van de familie Diepman mogelijk maakt. Dit betekent dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 18 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage ligt en (bij geen bezwaren/zienswijzen) na de zomer van dit jaar onherroepelijke zal worden., Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het bouwen van de nieuwe woningen binnen de eerst fase.

Planning

  • Start bestemmingsplanprocedure: mei 2022
  • Bestemmingsplan onherroepelijk (zonder bezwaren): oktober 2O22
  • Start ontwerpen woningen: juni 2022
  • Definitief ontwerp woningen: 4e kwartaal2022
  • Start verkoop 1e fase: begin 2023

Tot slot

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het nieuwe woningbouwplan?

Schrijf u dan officieel in via de website:  https://www.hetbuyten.nl/   

Zodra er meer níeuws is over de nieuwbouwontwikkeling zal dit gecommuniceerd worden via een digitale nieuwsbrief welke verzonden zal worden naar alle mensen die zich hebben ingeschreven op de website. Dit betekent dat de nieuwsbrief welke u nu door de brievenbus heeft ontvangen de laatste hard copy (per post) nieuwsbrief is en dat deze vanaf heden per mail wordt toegezonden

Vragen

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met Loostad Vastgoedontwikkeling op telefoonnummer 055-3683800

of via de maíl: dhaarman@loostad.nl