Wijthmen.nl
 

Plaatselijk Belang Wijthmen

Wat gebeurt er in de toekomst met de plaats Wijthmen , Herfte, Zalné en omgeving

Alle gemeentes in Nederland moeten voor  1 januari 2024 een omgevingsvisie hebben opgeste...
Lees meer

Verlegging Kroesenallee

11 oktober 2019 De gemeente Zwolle heeft onderzocht hoe de Kroesenallee om de kern van Wi...
Lees meer

Mijn Zwolle (buurt) van morgen

24 februari 2020 Uitnodiging inloopbijeenkomst Geachte heer, mevrouw, Mijn Zwolle van morg...
Lees meer