Historie verenigingen in Wijthmen en Herfte

De Historie van verschillende organisatie en gezelschappen

We kennen diverse verenigingen in onze buurtschappen, we noemen bijvoorbeeld de “Voetbalvereniging Wijthmen” de schaatsvereniging “Herfte Wijthmen Zalné,” de vereniging “Plaatselijk Belang Wijthmen en Omgeving.” Ook zijn en waren er enkele clubs, geen vereniging op papier maar gezelschappen als bijvoorbeeld de “Klaverjasclub”, “De touw-trekclub” en de visclub “De Zwartvissers” .
Veel organisaties en gezelschappen zijn niet meer actief of zijn zelfs vergeten of zullen in de toekomst vergeten worden tenminste als we dat toelaten. Over anderen organisaties zijn toch nog wat weetjes bekend, zij het meestal weinig. Van anders weten we weer iets meer als bijvoorbeeld “Voetbalvereeniging Herfte en de begrafenis vereniging van Herfte Wijthmen Zalné “Draagt elkanders lasten”. We weten nog veel van de voor enkele jaren opgeheven vereniging “De Brinkruiters” en de in half 90e jaren opgeheven “Christelijke Gem. Zangvereniging Zanglust.” Ook was er de opheffing onlangs van de Bejaardensoos Wijthmen. Verder is de “Biljartclub Wijthmen” nog steeds actief en ook de toneelgroep (Stichting) Sagezo die al twee jaar geen uitvoering meer heeft kunnen geven in verband met de heersende corona omstandigheden. Kortom voor Herfte-Wijthmen begrippen waren er best van dit soort organisaties en gezelschappen aanwezig. Een enkele maal zijn er nog foto’s of video’s beschikbaar, maar soms ook niet.

Kunt U ons nog helpen aan informatie als foto’s tekst verslagen, video’s , tekeningen of misschien uw eigen historische bijdrage over uw situatie of van dat gezelschap waarbij u vaak veel plezier beleeft.

Hier vindt U een niet volledig overzicht van verloren gegane glorie, maar ook hedendaags nog zeer actieve organisaties en gezelschappen. Enkelen nog onder voorbehoud omdat de hoeveelheid en de tijd soms een factor van belang is om tot een verhaal te komen, maar het geeft wel de ambitie aan van Historisch Wijthmen, Herfte en Zalné.

 

Jij doet toch ook mee met onze geschiedenis!

Jij doet toch ook mee met onze geschiedenis!...
Lees meer

Voetbalvereeniging Herfte 1922-1925

1922-1925 De geschiedenis van V.V. Herfte...
Lees meer

Geschiedenis van Chr. gem. zangvereniging Zanglust

1937-2006: De geschiedenis van de Christelijke gemengde zangvereniging Zanglust...
Lees meer

Eerste voetbalvereniging Wijthmen al tijdens de oorlog

Circa 1940: Eerste voetbalvereniging van Wijthmen is er al rond e Tweede Wereldoorlog een ...
Lees meer

W.I.K. toneel als verdienmodel in Herfte-Wijthmen

1946 Ontstaan van een toneelgroep om opbrengsten te genereren voor de bouw van de kerk in ...
Lees meer

Begrafenisverenigingen in Herfte, Wijthmen en Zalné

1956-1995 Tijdbestek van deze begrafenisvereniging van Herfte, Wythmen en Zalné...
Lees meer

IJsbaan Herfte Wijthmen-Zalne (H.W.Z.)

1960 Oprichting H.W.Z ...
Lees meer

Plaatselijk Belang Wijthmen

1966 Oprichtingsvergadering Plaatselijk Belang Wijthmen...
Lees meer

Voetbalvereniging Wijthmen

1969 oprichting van de Sportvereniging Wijthmen...
Lees meer

Historie toneelgroep Sagezo

1980 Een overzicht van de geschiedenis van de toneelgroep (stichting) Sagezo...
Lees meer