Wijthmen.nl
 

Tijdlijn van Wijthmen Herfte Zalné

Deze tijdlijn geeft een (omgekeerd) chronologisch overzicht van de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné. Het overzicht is -logischerwijs- verre van compleet. Komt u tot de ontdekking, dat cruciale momenten in de geschiedenis ontbreken, er iets niet klopt of hebt u een aanvulling, mail dit dan naar historischwijthmen@gmail.com.

Link met tijdvakken

2020

 1. Golfclub Zwolle aan de Zwolse zijde van de Wijthmenerplas, zit in de rode cijfers. De hulp van leden en sponsoren alsmede de Gemeente Zwolle moet uitkomst bieden.
 2. Bij de zandwinning van Sekdoorn worden fossielen gevonden van dieren, die tienduizenden (!) jaren geleden in dit  voormalige rivierdal liepen. Amateur-archeoloog Dick Schlüter onthult zijn vondsten gedurende zijn tienjarige speurwerk in de Stentor, zoals een enorme mammoetkies, een gigantisch bot van een reuzenhert, gebruiksvoorwerpen van Neanderthalers, botten van Bosolifanten, nijlpaarden, neushoorns, wolharige mammoeten.  Daarmee is het de op één na grootste vindplaats van resten uit de prehistorie. Om preciezer te zijn het Midden-Paleolithicum van pakweg 40.000 tot 300.000 jaar geleden. Alleen in Tubbergen is ooit een grotere vondst gedaan.
 3. In maart de Corona epidemie, ook in Wijthmen laat de epidemie zich gelden

2019

Stroomlijnen treinverkeer naar Meppel en Groningen

 1. 12 april: De Stentor bericht over een megaklus in Herfte. Een megaklus met een mega-investering van liefst 170 miljoen. Bedoeld om het treinverkeer van en naar Groningen en Meppel in goede banen te leiden. In 2021 moet het project gerealiseerd zijn.
 2. Voetbalvereniging Wijthmen viert haar 50-jarig jubileum. De nieuwbakken voorzitter Robert Hulsmann fungeert als gastheer en houdt een feestrede met de strekking: Samen de schouders eronder en ons blijven inzetten voor ons dorp. Lees zijn feestrede via deze link.
 3. ‘Toneelgroep Sagezo’ gaat vanaf dit jaar door het leven als ‘Stichting Toneelgroep Sagezo’.

2018

De verbrede N35

 1. Op 11 juli is de officiële opening van de fietsbrug over de N35, die een veilige verbinding moet bewerkstelligen tussen de parallelweg c.q. Wijthmenerplas en Oldeneelalee vice versa.
 2. Na jaren van stilstand komt er beweging in de nieuwbouwplannen in  Wijthmen. Eko Huisman, de voorzitter van Plaatselijk Belang Wijthmen reageert enthousiast op dit besluit van de Gemeente Zwolle, want meer woningen in Wijthmen is van levensbelang voor het dorp. Het Dorpsplan Wijthmen wordt na jaren dan toch uitgevoerd.
 3. Rijkswaterstaat opent de verdubbelde N35 op 25 juni en de op- en afritten van het viaduct bij Wijthmen voor het verkeer officieel. De weg is dan reeds een paarmaanden in gebruik, maar wordt hinder ondervonden van sloopwerkzaamheden van de boerderij van Onderdijk en het vroegere Café De Zon. De sloop wordt op 22 mei afgerond.
 4. Op 16 mei wordt asbest aangetroffen in de muur van het voormalig Café De Zon en wordt de sloop van dit bijzondere gebouw wéér uitgesteld. De asbest (ongeveer 30 m²) komt voor Rijkswaterstaat als een complete verrassing omdat het tussen een binnen- en buitenmuur zit.

2017

Kapwerkzaamheden voor de verbreding en verlegging van de N35

 1. Aannemer Heijmans en Rijkswaterstaat beginnen op 15 februari met kapwerkzaamheden voor de verbreding en verlegging van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. De kap is nodig om de bestaande weg te verbreden en een nieuw gedeelte ten zuiden van Wijthmen aan te leggen.
  Door het kappen verdwijnen ongeveer 450 bomen en 1,6 hectare bosvakken. Om dit te compenseren komen er in hetzelfde gebied ongeveer 250 bomen en 1,3 hectare bosvakken voor terug. Dat aantal wordt misschien verhoogd, zodat alle bomen en bosvakken terug worden geplaatst in hetzelfde gebied. Lukt dat niet, dan wordt een deel van deze compensatie op een andere plek gerealiseerd.
 2. PEC Zwolle slaat 24 juni zijn trainingskamp op in Wijthmen bij de plaatselijke voetbalclub Om 14.00 uur wordt de de eerste training onder leiding van John van ‘t Schip, de nieuwe hoofdtrainer, afgewerkt. PEC traint twee weken in Wijthmen, omdat het kunstgras in het MAC³PARC Stadion wordt vervangen.
 3. Op 1 december worden duizend jaar oude bouwresten gevonden in de bodem langs de Heinoseweg ten hoogte van Café-Restaurant De Mol.

2016

 1. Opgericht in 1981, houdt de LRPC (Landelijke Rijvereniging en Ponyclub) De Brinkruiters op 31 december 2016 op te bestaan.
 2. Na jarenlang praten over de nieuwe N35 is het zover: de verbreding tussen Zwolle en Wijthmen is door Rijkswaterstaat in juli gegund aan het bedrijf Heijmans Infra BV. Met de verbreding naar twee keer twee rijstroken en de bouw van een viaduct moeten doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd worden.
 3. Wim Schuurman neemt na 23 jaar afscheid als directeur van de Oecumenische Basisschool “De Kubus”. Hij is ruim 43 jaar in het onderwijs werkzaam geweest en gaat met pensioen.

2015

 1. September 2015: Een waterskibaan met in- en outdoor-activiteiten en een stijlvolle beachclub wordt geopend aan de Wijthmenerplas. “Wij bieden alles voor een geweldige dag. Strand, water, cablepark, beachclub, brasserie, restaurant, outdoor en terras aan de Wijthmenerplas. Lakeside is meer dan een geweldige beleving in de uiting van avontuurlijke activiteiten, heerlijke hapjes en drankjes in een geweldige sfeer” aldus ondernemer Ester Vredeveld.
 2. Rijkswaterstaat doet archeologisch veldonderzoek  voor de verbreding van de N35 (Zwolle-Wijthmen). Verspreid over het gebied worden twaalf proefsleuven van circa 75 meter lang en één meter diep gegraven. In dit onderzoek vindt men scherven uit de periode 1200-1300.

2014

 1. De oude RK St. Jozefschool aan Valkenbergweg moet plaatsmaken voor een gebouw van Stichting Eilean, die meisjes en jonge vrouwen met traumatische ervaringen aan een veilige plek wil helpen.
 2. De officiële opening vindt plaats op 26 september door het openen van het entreehek door wethouder Nelleke Vedelaar en Juul Klemann, de oprichtster van Stichting Eilean.
 3. Wim Schuurman, directeur van de basisschool De Kubus viert zijn veertig jarig jubileum in het onderwijs.

2012

-Op 9 december 2012 neemt Arriva het baanvak Zwolle-Emmen in gebruik, bekend als de Emmerlijn en doopt voor commerciële doeleinden om tot Vechtdallijnen.

2011

Binnen het verenigingsleven in Wijthmen ontstaat het initiatief om een jaarlijks terugkerende hardloopwedstrijd te houden: de Wijthmenerplasloop is geboren.

2010

IJsclub Herfte Wijthmen Zalné (HWZ) viert zijn 50-jarig bestaan

2007

Erica Terpstra tijdens de opening.

De welbekende ex-topsportster, VVD-politica, sportbestuurder en televisiemaakster Erica Terpstra opent het verbouwde Gemeenschapscentrum De Elshof, dat nu als Kulturhus Wijthmen door het leven gaat.

2006

 1. In één klap heeft de Gemeente Zwolle in Herfte liefst 170 hectare weiland aangekocht. Het gaat om het gebied tussen Oude Dalfserweg, Hooiweg en Herfterlaan. Volgens vastgoedwethouder Peter Pot gaat het om ‘een strategische verwerving’ , belangrijk met het oog op ontwikkelingen ná 2020.
 2. Door een overwinning in de nacompetitie weet het eerste voetbalelftal van Wijthmen onder leiding van Eduard Lindeboom te promoveren naar de derde klasse.

Bekijk de beide video’s van deze promotie: video A
en klik hier. Voor video B klik hier

2005

Heinoseweg – Kinderdagverblijf Boem Boem

 1. Tot 2005 is de Wijthmenerplas in handen van de Regio IJssel-Vecht. In dat jaar werden de recreatie-objecten door R.IJ.V. afgestoten. De gemeente Zwolle, die al met het dagelijkse beheer en toezicht is belast, komt opnieuw in het bezit van de plas. De Wijthmenerplas is nu een van de drie recreatieterreinen binnen de gemeente. De overige twee zijn de Agnietenplas en de Milligerplas.
 2. Golfclub Zwolle realiseert het clubhuis op het golfterrein

2002

Henry en Gerrie Bosman stoppen na negen jaren met het beheer van het parochiehuis aan de Erfgenamenweg (Valkenbergweg)

2001

1. In het voormalig schoolgebouw aan de Heinoseweg gaat het Kinderdagverblijf Boem Boem van start. Initiatiefneemsters zijn Anita van Bemmel, Wanda Wijtsma, Marleen Quiko en Marije Maurice.

2. Op 2 februari tekenden het kerkbestuur van  de parochie onze Liever Vrouw van Altijddurende Bijstand  met 4 andere parochie het fusie-protocol voor de nieuwe Zwolse parochie Thomas a Kempis. met volledige medewerking van dekenaat Salland en het aartsbisdom Utrecht.
Met deze ondertekening heeft de parochie in Wijthmen zichzelf ontbonden.

 

 

Jaar 2000-2020

2000

 1. Wijthmen kiest op het eerste sportgala haar eigen sportkampioenen. Michel Noordman word sportman en Jolanda Poppe sportvrouw. Het dameselftal van Wijthmen wordt gekozen tot sportteam van het jaar. Klaas van de Berg ontving de titel van vrijwilliger van het jaar. De prijs “goud van oud” mocht Thea Rienties in ontvangst nemen. Dit evenement dat jaarlijks terug moest komen was echter geen lang leven beschoren.
 2. Landgoed Landwijk komt in bezit van Hermien en Thijs Stam.

Landwijk anno febr. 2020

1999

In de Zwolse courant verschijnt een artikel “Wijthmen is middenstand kwijt”
De familie Veldman stop met de zuivelhandel. Wijthmen heeft vanaf dat moment nog slechts één winkel, het bloemenhuis “Lichte Linden”

1998

Voetbalvereniging wordt voorde 3e maal in haar bestaan kampioen door een beslissingswedstrijd te spelen tegen Vios Vaasen. De sidderende wedstrijd eindigt in 1-2 in het voordeel van Wijthmen door doelpunten van Michel Noordman en Stefan Poppe

1995

De Kubus, de oecumenische basisschool in Wijthmen

Onder leiding van Golfclub Zwolle worden in Wijthmen de eerste 9 holes baan gerealiseerd en geopend in 1995 op de locatie bij de Wijthmenerplas. Daarna werden binnen 10 jaar zowel een prachtig clubhuis als de tweede 9 nieuwe holes gerealiseerd, waardoor er een geweldig golfbaancomplex is ontstaan dat z’n weerga niet kent in de omgeving. Het ontwerp van de 70 ha. grote golfbaan is van Alan Rijks.

1993
6 september, de oecumenische school is na veel tegenslagen toch gekomen, Wim Schuurman is de directeur. De school krijgt de naam “De Kubus”, na het uitschrijven van een prijsvraag over de naamsaanduiding. Een idee dat op veel bijval mocht rekenen wat dat van Glenn Rientjes. De school start in het gebouw van de St. Jozef met veertig kinderen uit Wijthmen, Herfte en Lente

1992
Er is slechts plaats voor een school in het dorp omdat leerlingen aantallen niet worden gehaald. Er ontbrand een “schoolstrijd” in het dorp die de gemoederen flink bezig houd. De onderhandelingen tussen protestant-christelijke Stramp-Ess en de katholieke St. Jozefschool lopen op niets uit. Ook een poging om te komen tot een samenwerkingsverband tussen de Stramp-Ess en de Vereniging christelijk Onderwijs Ittersum komt niet van de grond. Ouders van beide scholen nemen een succesvol initiatief om samen te komen tot een oecumenische school in het dorp, een initiatief die de goedkeuring van Wethouder Hans Dijkstal kan dragen

1991
In oktober wordt de aanleg van de Wijtmenerplas voltooid.

Logo van de Grasparty

1989
Jongeren organiseren een feest in Wijthmen namelijk de Grassparty. De Grasparty start bij de Wijthmenrplas en is vanaf het begin een groot succes vooral omdat het voor jong en oud is georganiseerd. Door het lawaai moet het verhuizen van de Wijthmenerplas naar de Eierweg in Wijthmen. Ook daar is de standplaats van de Grassparty geen lang leven beschoren.
De definitieve plaats komt langs de Heinoseweg tegenover Café Restaurant de Mol.
De Grassparty organiseert tal van evenementen altijd in het eerste weekend van september zoals Playback, optreden van artiesten, de oude tractoren en motoren rit en meer van dit soort evenementen.

1988
Voetbalvereniging Wijthmen weet onderleiding van Jo Herder met 4-0 van Mariënberg te winnen, hierdoor worden ze kampioen en promoveren naar de 1e klasse van de afdeling Zwolle van de K.N.V.B.

1987

 1.  Voetbalvereniging Wijthmen weet in dit jaar haar grootste sportieve succes te behalen, maar liefst 4 van de 5 seniorenteam’s worden kampioen.
  Het eerste elftal echter niet, dit zou het      volgende seizoen gebeuren.
 2. – Bouw tunnel Oudenweg onder de N35 (Heinoseweg) voor een veilige fietsverbinding.
 3.  De Emmerlijn werd tussen 1985 en 1987 volledig gesaneerd en gemoderniseerd. Het traject werd hierbij volledig geëlektrificeerd en gedeeltelijk dubbelsporig, te weten tussen Zwolle –      Dalfsen en Mariënberg – Gramsbergen. Met deze reconstructie werd een halfuursdienst mogelijk gemaakt. Klik op deze link voor een geschiedenis van de spoorlijnen in Herfte.

Trein richting overgang Valkenbergweg

1983

 1.  Huize Soeslo doet dienst al gereformeerd vormingscentrum, dit zou tot 1992 duren.
 2.  De Brinkruiters voegen nu ook de paardensport actief toe binnen de club, de officiële naam is nu Landelijke Rijvereniging (L.R.) en Ponyclub (P.C.) De Brinkruiters.
  De vereniging is aangesloten bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).

1982

 1. In de zomer van 1982 worden er parallelwegen aangelegd langs de Heinoseweg.
 2. Bij het archeologisch onderzoek n.a.v. de bouw van deze parallelwegen komen interessante gegevens over de eerste bewoning in Wijthmen boven tafel.

1981

 1.  Na lang gepraat wordt er in oktober met de aanleg van de Wijthmenerplas begonnen om deze voor recreatie geschikt te maken. Een aanleg in drie fases.
  De kosten bedragen 15 miljoen gulden.
 2.  De Oprichting van de Ponyclub de Brinkruiters. Het doel van de club is om de pony- en paardensport in Wijthmen te bevorderen.

1980

Naaktstrandje

Sagezo

 1.  Start restauratie werkzaamheden op Huize Soeslo die tot 1983 zullen aanhouden.
 2.  Ontstaan van het naaktstrandje bij de Wijthmenerplas.
 3.  Oprichting van de toneelgroep Sagezo, de uitvoeringen vinden plaats in het Parochiehuis en soms buiten Wijthmen.

1979
Aankoop Wijthmenerplas in februari 1979 door de gemeente Zwolle. Op een later tijdstip zal Recreatieschap West-Overijssel eigenaar gaan worden, die samen met Plaatselijk Belang Wijthmen een plan opstellen om de plas voor recreatie geschikte maken.

1978
Wijthmen is een ondernemer rijker, Gerrit en Willy nemen de boerderij van de familie van Lenthe over en vestigen daar Sauna Swoll aan de Heinoseweg

1977

Job Drijber (1924-2016)

Opening van het gemeenschapscentrum “De Elshof” aan de Erfgenamenweg te Wijthmen op 15 januari door de Zwolse burgemeester Mr. J. Drijber

1976
Sportvereniging Wijthmen word kampioen in de 3e Klasse KNVB afdeling Zwolle, het team van Frits Stappenbeld weet Windesheim met 3-0 te verslaan door twee doelpunten van Frans Mulder en door een penalty van Gerard Klink.

1975

Gebouw H.W.Z. (Herfte-Wijthmen-Zalné)

 1. Hermen Overweg wordt burgemeester in Diever, Ton Spijker volgt hem op als voorzitter van het Plaatselijk Belang Wijthmen.
 2. De ijsbaan van H.W.Z wordt verplaatst naar de locatie aan de Kuijerhuislaan (Watersteeg). IJsbaan H.W.Z. heeft hier een clubgebouw en ruime parkeergelegenheid.
 3. Door een aankoop voor 130.000 gulden komt het houten huis van de overleden ingenieur L. van Nispen in handen van de tbc-vereniging, die we als het Kastjeshuis kennen, gelegen tegen over Landhuis Sorghvliet aan de andere zijde van de spoorlijn Zwolle-Coevorden

1974

De kolk bij Wijthmen

 1. De Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen en Omgeving werd opgericht op 25 november 1974 voor een periode van 29 jaar. Voor de officiële oprichting van het
  Plaatselijk Belang bestond er al wel een soort van overleg, maar nu werd het officieel vastgelegd als zijnde vereniging.
  De bestuursleden van het eerste uur zijn Erna Graswinckel-Vahrmeijer, Anton Hutten, E.Pierik-Roos, Ton Spijker en Jan Teunissen.
  H.G. Overweg. is de eerste voorzitter.
 2. De miljoenste kubieke meter zand word afgevoerd uit de kolk bij Wijthmen.
 3. PTT Postagentschap verhuist van de familie van der Kamp naar de familie Pot.
 4. In de zomer brand de kinderboerderij van de Ambelt af, deze wordt in zeer korte tijd herbouwd.

1973
Transportbedrijf Fa. A. van Krevel vestigt zich in Wijthmen, het bedrijf wordt geleid door Adriaan Jan van Krevel. Als Adriaan in 1979 overlijd nemen zijn zoons Robbie en Theo het bedrijf over.

1972

Jan Wesseldijk tijdens de finale van de K.N.V.B. beker afdeling Zwolle, alle doelpunten kwamen op zijn naam

-Sportvereniging SV Wijthmen weet onderleiding van Henk Nijmeijer beslag te leggen op de K.N.V.B. beker afdeling Zwolle door de finale tegen IJVV uit IJsselmuiden te winnen met 2-0 op het Sportpark de “Marslanden” te Zwolle.

1971
De Elshofbode ziet het levenslicht. De eerste exemplaren worden nog niet gedrukt maar gestencild.
Vrijwilligers van het eerste uur waren Jan Groters en Oeble Hoekstra. Het stencilwerk werd verzorgd door Frits Pluim en met enkele dames, waaronder Hennie Pluim, Geke van de Kolk en Bep Spijker werd de, toen nog Het Sportjournaal, gevouwen en geniet. Mevr. Spijker heeft het typewerk vele jaren volgehouden. Nadat zij de organisatie had draaiende gehouden hebben Lies Kieskamp en Koen Nijmeijer de scepter overgenomen.

1970-1971
Carnavalsvereniging de Eileuvers kende in het seizoen 1970-1971 twee prinsen die betrokkenheid bij Wijthmen hadden. Het betrof hier Prins Mans de eerste, Herman Dinkelberg (hoofd van de voormalige St-Jozefschool te Wijthmen) en de eerste jeugdprins van de Eileuvers prins Wilhelmus de eerste (Wim Hulsmann)

1970

Johan Elshof 1939-1970

G.J. Van Nee (18 jan 1906-????)

 1. Op 14 mei overlijdt plotseling medeoprichter en voorzitter van de sportvereniging Wijthmen ,later de voetbalvereniging Wijthmen Johannus Gregorius Elshof op 31e jarige leeftijd.
 2. Op 27 juli neemt de heer G.E. Van Nee afscheid als hoofdonderwijzer van de Strampp Ess, hij is 65 jaar geworden. Van Nee heeft dan 46 jaar les gegeven in Wijthmen.

1969

 1. Op 28 april 1969 is de oprichting van de Sportvereniging Wijthmen in Café-Restaurant de Mol.
  Er is dan nog alleen plaats voor de beoefening van voetbal, dat gespeeld word op een terrein achter dit Café-Restaurant.
 2. Herman Dinkelberg benoemt tot hoofd van de katholieke basisschool St. Jozef.
 3. In de Wijthmenerplas verdrinkt de 69 jarige pastoor F.S. Wolff uit Raalte.

1968

 1.  Opening van een post- telegraaf en telefoonagentschap in Wijthmen bij de kruidenier van der Kamp op de Kroesenallee op 25 maart 1968.
 2. De eerste Oecumenische dienst komt tot stand eind 1968, er worden kerkliederen gezongen door de koren uit Wijthmen.
 3. -Aankoop van landhuis Sorghvliet door de Ambelt.

1967

 1.  Wijthmen en andere omliggende dorpen maken op 1 augustus 1967 geen deel meer uit van de gemeente Zwollerkerspel, maar worden bij de gemeente Zwolle gevoegd. Uitbreiding van de gemeente Zwolle was noodzakelijk geworden.
 2. ‘Zandbedrijf Wijthmen’ zoals het bedrijf van van Ossel was gaan heten viel in handen van Lokin uit Heino en de gebroeders Tielbeke uit Lemelerveld.
  Volgens een advertentie in de Zwolse Courant was levering mogelijk van metselzand, betonzand, vulzand (gebruikt voor ophoging) en grind
  in elke gewenste hoeveelheid.
 3.  De zandput in Wijthmen werd in de zomer ook spoedig ontdekt als plas om in te zwemmen, in het begin vooral door mensen uit de buurt. Naarmate de plas groter werd, nam de toeloop van zwemmers en recreanten toe. De plas bij Wijthmen werd een alternatief voor de Agnietenplas. Het gemeentebestuur van Zwolle was daar niet gelukkig mee. Bij mooi weer werd geregeld gewaarschuwd voor de onbetrouwbaarheid van het water in de ‘kolk’ bij Wijthmen.
 4. Voor de katholieke kerk in Wijthmen vindt de benoeming plaats van pastoor A. ter Meulen, veranderingen in de kerk vinden plaats De H. Mis wordt voortaan in het Nederlands gelezen, de pastoor gaat met het gezicht naar de gelovigen staan.
 5. De laatste burgemeester Mr. W.J.E. Crommelin blijft na de opheffing van de gemeente Zwollerkerspel op Boschwijk wonen.
 6. Crommelin neemt het voorzitterschap van het bestuur van de tuberculosevereniging (Ambelt) op zich, dit voorzitterschap zou maar liefst tot 1986 duren.

1966

Crommelin, de laatste burgemeester van Zwollerkerspel neemt het voorzitterschap  van de Vrienden van de Buitenschool op zich.

1965

 1. In juli en augustus 1965 deed de NAM proefboringen bij Wijthmen op een perceel langs de Oude Wythemerweg bij de familie Kieviesbosch.
 2. Landgoed Soeslo wordt verkocht aan de gemeente Zwolle.

Landgoed Soeslo

1964

 1. 26 juni: Meester van Nee viert zijn 40 jarig jubileum als onderwijzer van de christelijke school, hij is dan bijna 30 jaar hoofdonderwijzer.
 2. De firma Van Ossel uit Zoetermeer koopt een aantal percelen grasland om zand te winnen, met de bedoeling om er op den duur een recreatieterrein aan te leggen met allerlei attracties.
  Het begin van het ontstaan van de latere Wijthmenerplas. In juni 1964 gaat de zandwinning van start.

1963
-De katholieke St-Jozef school aan de Erfgenamenweg (Valkenbergweg) is klaar, Pastoor Kolkman zegent deze school in.

1961

Internaat op de Ambelt gaat van start met acht kinderen

1e rij vanaf links, Reinhard Crommellin, mevrouw Crommelin, voorzitter Hendrik van Gerner, met hoed burgemeester Mr. W. Crommeling, helemaal links derde rij bestuurslid Bernard Habers.

1960

 1.  Het terrein van het Uitbreidingsplan Wijthmen I werd in 1960 en 1961 in twee gedeelten bouwrijp gemaakt, waarna alle bouwterreinen voor mei 1962 waren uitgegeven. Het betreft hier de grootste uitbreiding van Wijthmen.
 2.  Opening van de ijsbaan H.W.Z. (Herfte Wijthmen Zalné) op 28 december om 14.00 uur door burgemeester Mr. W. Crommeling.
 3.  Oprichting IJsclub H.W.Z. De oprichtingsvergadering is op woensdag 27 januari 1960. Het eerste bestuur bestaat uit voorzitter H.v. Gerner, secretaris F.J. Bekendam, A. Logtenberg, B. Habers, F. Hutten, Johan Vosman, H. Klein, J. Smith, H. Hofman, J. Brem en later sloot bij D. van der Kolk. De letters H.W.Z. staan voor de buurtschappen die gelegen zijn aan de rand van Zwolle Herfte, Wijthmen, en Zalné. De ijsbaan, ongeveer 4 ha. groot is gelegen aan de Heinoseweg tussen het spoor, de dijk en de wetering, de ingang is gelegen aan de Kuyerhuislaan.

De klassen poseren voor de Dory M. Baltimore.

1958

 1. Bij raadsbesluit van 10 juni 1958 werd het Uitbreidingsplan Wijthmen I vastgesteld, waarbij de volgende kanttekeningen werden gemaakt: ‘Het plan voor de kern Wijthmen is opgezet om vóór alles de vaak te verspreide bebouwing buiten de kernen te kunnen opvangen.
 2. Klas 5 en 6 maken een schoolreisje naar Schiphol. Met meester Van Nee, mevrouw Van Nee en meester Hamming.

1957
Het afscheid van Bouwpastoor van Wee, hij krijgt een benoeming in de parochie Vilsteren, installatie van pastoor Kolkman in de parochie Maria van Altijddurende bijstand.

1952

Parochiehuis aan de Valkenbergweg  (foto website Het Parochiehuis Wijthmen)

 1. Het bij de buitenplaats Soeslo behorende koetshuis verbouwd tot een woonhuis.
 2. Aan de Erfgenamenweg naast de kerk komt de bouw van het Parochiehuis gereed.
 3. De katholieke school bestaat 25 jaar, ook Aloysius Bischop (1904-1971) viert zijn 25 jarig jubileum.
 4. Het trein baanvak spoorlijn Zwolle-Meppel wordt geëlektrificeerd.

1951

 1. Boschwijk word in gebruik genomen als ambtswoning door burgemeester C. Slager van Zwollerkerspel, een vleugel van het gebouw wordt geschikt gemaakt als raadszaal.
 2. Willem van der Kamp vestigt zich als bakker- en kruidenier in Wijthmen aan de Kroesenallee. hij neemt de zaak over van zijn oom JAC. Israël

 

Jaar 1950-2000

1950

Eerste steen legging door Deken de Witt (1891-1965) van het kerkgebouw parochie van Moeder van Altijd Durende Bijstand.

– Landwijk wordt verkocht door de erfgenamen van Carel Cornelis Albert Lubbers verkocht aan de gebroeders Hofman die er een tuinderij hielden.

1949

Het Reoboth kerkje anno januari 2017

 1.  Boschwijk word aangekocht voor 35.000 gulden door de gemeente Zwollerkerspel en ingericht als burgemeesterswoning en raadszaal. De herstel werkzaamheden vergen nog een zelfde bedrag.
 2.  In Wijthmen wordt aan de Heinoseweg in 1949 de eerste steen gelegd door Ds C.D. van Noppenvoor de protestante Rehoboth kerk, tegenover de eveneens protestantse lagere school.

 

1948

 1. De Maatschappij Overijsselsche Kanalen geeft opdracht aan Bureau de Gruyter – een toonaangevend architecten en ingenieursbureau in Zwolle – om “den nieuwe Hoevenbrug met opritten en andere bijkomendheden in Zwollerkerspel te ontwerpen en te construeren.

De Hoevenbrug over de Nieuwe Wetering

 

2. De Zwolse aannemer W. van Zuilen sleept de opdracht binnen om de brug te bouwen.
De bouwkosten bedragen 61.500 gulden. De brug wordt uitgevoerd met een schijf van gewapend beton met een gebogen onderrand waarop het gebogen brugdek
met een breedte van circa. 4m1 rust.  De totale overspanning van de het brugdek bedraagt circa 36m1.

1946

Buitenplaats De Helmhorst in februari 2019

 1. Oprichting van de Boerinnenbond (later KPO en Markant) in het najaar onder leiding van Pastoor van Wee.
 2. In dit jaar gaat het landgoed “De Helmhorst”over in andere handen. De heer Berk verkoopt het aan Sollewijn Gelpke. Later komt het in het bezit van Delta Lloyd (NN-groep)

1945

Foto Historisch Centrum Overijssel

 1. Eerste V2 kiest het luchtruim op het landgoed de Mataram. (Dagboek Jan-Willem Bartels, periode 17 september 1944 t/m 5 mei 1945))
 2. Op vrijdag 13 april steekt het Régiment de la Chaudière, een onderdeel van de derde Canadese infanteriedivisie de gemeentegrens van Zwollerkerspel over. ‘s-Middags rukten deze   Franstalige Canadezen vanuit Heino naar Wijthmen. Wijthmen wordt als eerste dorp van Zwollerkerspel bevrijd.

1944

 1. 25 oktober. Vertrek van Duitse militairen uit de school in Wijthmen aan de Poppenallee. De Duitse militairen waren daar 14 dagen gehuisvest.(Dagboek Jan-Willem Bartels)
 2. 8 november. Huis van Willem Dommerholt (de knecht van bakker Huzen) wordt in de brand gestoken door de Duitsers als vergelding voor het doorsteken van een Duitse
  kabel van Wijthmen naar Berkum.
  Dit huis stond op de plaats waar nu het dubbelhuis (Bouwmeeser) is gebouwd voorin de Woestijnenweg.(Dagboek Jan-Willem Bartels)
 3. 20 december. In de buurt van de Blankekolk is men schuilplaatsen aan het maken voor voertuigen, waarin de Duitsers hun auto’s kunnen schuilen tijden aanvallen van geallieerde vliegtuigen. (Dagboek Jan-Willem Bartels)

1941
– Stopplaat Herfte-Veldwijk wordt opgeheven op 5 mei.

1940
De Provinciale en Overijsselse en Zwolsche meld een inbraak bij fietsenhandel Peeters in de nacht van 9 op 10 maart. De schade bedraagt 200 gulden.

1939-1940
Stopplaats Herfte-Veldwijk word door oorlogsomstandigheden gedurende deze periode buiten gebruik gesteld.

1937

 1. Willem Boeve en Jan Smid , twee middenstanders uit Wijthmen nemen op 15 maart het initiatief tot oprichting van een koor. Ze wilden vooral een mogelijkheid voor ontspanning tot stand brengen in Wijthmen. Het koor is toegankelijk voor iedereen van protestants-christelijke gezindte. De Zwollenaar Beumer is de eerste dirigent van Zanglust.
 2. Anton Mensink treed in het huwelijk met Maria Johanna Mensink-Schemkes (1908-1938) en start een kruidenierswinkeltje in Herfte D112/3 (Herfterlaan 10)

1935.
G.J. Van Nee wordt hoofdonderwijzer op de “Stamp Ess”, de school met den Bijbel.

1934

 1. De trein Zwolle-Coevorden ontspoord op 14 maart 1934 vlak vóór de stopplaat Herfte-Veldwijk doordat de tender uit de rails liep, waarbij deze 4 andere wagens meesleepte. Slechts één persoon werd lichtgewond.
 2. Veldman aan de Erfgenamenweg verkoopt zuivel. Hij begint met de verkoop van melk van zijn eigen koeien, hij start met drie klanten die hij met paard en wagen gaat bedienen.

1932

 1. Op 16 augustus 1923 krijgt de voormalige openbare school aan de Kroesenallee een katholieke signatuur. De kinderen van katholiek Wijthmen gaan hier in hun eigen woonplaats onderwijs volgen. De katholieke kinderen uit Wijthmen gingen gedurende 10 jaren, van 1923 tot dus 1932 naar Hoonhorst en wellicht die uit Herfte naar een school in Zwolle. Als hoofd der school is benoemd Aloysius Johannes Hendrikus Bisschop (1904-1971), als onderwijzeres werd benoemd mevr. A. Tutert. de school heeft 48 leerlingen.
 2. De buitenschool in Herfte opent haar deuren op het landgoed “De  Ambelt” met mevrouw Kaan-Hofmeyer als directrice van de buiten school voor TBC lijders.

1931

Besluit van de gemeenteraad om de openbare school aan de Kroesenallee per 1 april 1931 op te heffen.

1929

Luchtfoto van Café de Mol, links boven het later gebouwde kerkje Rehoboth dat in 1949 gerealiseerd werd

 1. Luchtfoto van Café de Mol, links boven het kerkje Rehoboth
  Het huidige café de Mol komt via Herm Mol in handen van Frederikus Smeenk.
 2. -De heer Baggerman verkoopt landgoed “De Helmhorst” aan de heer  Berk.

1928

In november wordt het landgoed “De Ambelt” in veiling gebracht, door de Kuipererfenis (Uit de nalatenschap van de Zwolse huisarts Gjalt Kuiper, ontvangt de Zwolse Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose een grote som geld. Zijn kinderen waren aan de TBC overleden) koopt de Zwolse Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose dit landgoed aan voor f15.000 gulden.

1924
J.E. van Nee (18 jan 1905-??) aangesteld als onderwijzer op de christelijke school.

1923

De kinderen van katholiek Wijthmen verlaten de openbare school aan de Kroesenallee en gaan onderwijs volgen in Hoonhorst.

1922

 1. Wijthmen bouwt een protestants-christelijke lagere school langs de Heinoseweg.
 2. In februari start bouw van het dagsanatorium voor TBC in Herfte. Op 30  juni is de feestelijke opening van een dagsanatorium in Herfte van de Zwolse Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose. Er zijn 2 lighallen gebouwd, elk voor negen personen. De kosten van f20.000,= worden opgebracht uit particulier initiatief.

1921
Goederentrein ontspoort bij stopplaat Herfte-Veldhoek, er doen zich geen persoonlijke ongevallen voor.

1920

 1. Voor een bedrag van f 650,= koopt de Zwolse Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose een halve hectare aan in Herfte op  het landgoed “De Helmhorst” met als doel een dagsanatorium op te starten.
 2. p/m 1920 Bouw Christelijke .school “de Sramp Es” aan de Heinoseweg.

1919

Huize Zalné, landhuis met een rijke geschiedenis

Gerhardus Wilhelm Bos en zijn zoon Hermen Hendrik Bos kopen op op 19 september 1919 enkele percelen grond aan in van het landgoed Boschwijk in Zalné en lieten langs de Heinoseweg een villa met garage bouwen die ze noemden naar het buurtschap Zalné

1911
In Wijthmen wordt de protestantse evangelisatievereniging “Rehoboth” opgericht, met als doel het verspreiden van het evangelie in Wijthmen en omgeving. Dit doel trachtte men onder meer te realiseren door het houden van zondagse erediensten in het buurschap. De Hervormde kerk beschikt dan al over een verenigingsgebouw.

1909

 1. Ten huize van den heer H. Kok word op zondag 11 juli 1909 door Ds. F. J. Krop van Zwolle de eerste Zondagschool geopend in Wijthmen. vanaf volgende week 18 juli 1909 zal deze school gehouden worden ten huize van den heer M. Lindeboom en staat onder leiding van de vereeniging „Inwendige Zending” te Zwolle.
 2. Aankoop van een stuk grond van dhr. Diepman voor 186 gulden, nodig voor uitbreiding van het schoolplein bij de openbare school aan de Kroesenallee.

1907
Oprichting van de Zwolse Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose, de eerste wortelen van de school “De Ambelt” in Herfte .

1905
Het baanvak van de Spoorwegen Zwolle-Ommen met de tak in Herfte wordt op 15 januari geopend als onderdeel van de 106,7 km lange spoorlijn Zwolle-Stadskanaal. De spoorlijn maakte deel uit van het netwerk van spoorwegen van Noord-Ooster-Locaalspoorweg-Maatschappij. (NOLS)

1904
In de nacht van 26 juni op 27 juni brand het woonhuis met bakkerij van de familie Israël, later van der Kamp geheel af door bliksem inslag.

1903

 1. Van het spoorbaanvak Zwolle-Stadskanaal komt op 15 januari 1903 het gedeelte Zwolle-Ommen dat door Herfte gaat gereed.
 2. 15 januari 1903, Herfte beschikt over een eigen stationnetje, de stopplaats heet Herfte-Veldwijk.

Jaar 1900-1950

1900
Tot dit jaar ongeveer wordt er tol geheven aan de Ganzenpannenbrug.

1889

Het schoollokaal en onderwijzerswoning brand af aan de Kroesenallee.

1885

Toegangshek tot de begraafplaats aan de Kuyerhuislaan

Stichting van de Joodse begraafplaats aan de Kuyerhuislaan. Helemaal achterin liggen de herbegraven resten en de grafstenen van de Luurderschans, de Lure in Zwolle waar de begraafplaats eerst was. Op het terrein is een metaheerhuis aanwezig. Hierop is een tekst aangebracht in het Nederlands en Hebreeuws.

1877
Op 24 september 1877 vind de laatst officiële markevergadering plaats. In het daaropvolgende jaar werd het onderhoud van de “Wijthmer zijlen” overgedragen aan het Zesde       Dijksdistrict, waarna de marke kon worden ontbonden.

1868
Buitenplaats Soeslo komt door vererving in het bezit van leden van de familie Nes van Meerkerk.

1867
Herfte maakt kennis met de Spoorwegen, op 1 oktober komt het baanvak Zwolle-Meppel gereed als onderdeel van staatslijn A Arnhem-Leeuwarden.

1856
Buitengoed “Veldwijk” wordt gesloopt en zal plaatsmaken voor boerderij “Veldwijk”, de huidige boerderij van de familie Alfred Meiberg.

1855
Nadat in 1853 door de benoeming van bisschoppen de kerkelijke hiërarchie in Nederland was hersteld, werden overal nieuwe parochies opgericht. De lokale bevolking van Wijthmen wilde graag samen met Herfte en Marshoek een nieuwe parochie vormen, die ongeveer 400 communicanten zou tellen. De kerkelijke overheid dacht daar echter anders over en richtte op 15 april 1855 in Hoonhorst de parochie van den H. Cyriacus, op. Ook Wijthmen viel onder deze parochie. Later werd in 1858 in Hoonhorst een nieuwe kerk gebouwd.

1843
In de Provinciale Overijsselse Courant van 14 maart 1843 wordt de openbare verkoop aangekondigd van de buitenplaats Veldwijk ‘gelegen aan de straatweg van Zwolle naar Almelo, ruim een half uur gaans van Zwolle in het buurtschap Wijthmen…. bestaande uit een modern HEERENHUIS, geschikt voor Zomer- en Winterverblijf.

1842
Volgens Wim Coster, historicus en schrijver van het boek Zwollerkerspel was een voornaam huis in Herfte het niet meer bestaande Huize Valkenberg, in Wijthmen was dat Soeslo en Veldwijk (ook niet meer bestaand), Zalné had Boschwijk en Landwijk.

1837

Op 23 augustus verkoopt de weduwe van Egbert Gelderman het landgoed Landwyk openbaar aan Johannus Zeehuisen, boekhouder te Zwolle en schoonzoon van Kantelaar de huurder.

1832

Detail kadastrale kaart van 1810-1832 met buitengoed Veldwijk

Invoering van het kadaster, hierdoor hebben we voor het eerst de beschikking over nauwkeurige kaarten van het gebied. Een uit de diverse minuutplans samengestelde kaart geeft een prachtig overzicht van het grondgebruik. Verder komen we op de kadasterkaarten nu boerderijnamen tegen als Hoeksboer, Vonderman, Nijboer, Homberg, Konstapel, Kroes, Bulder, Mannes, Hoekbrink, Brunink, de Belten en Fakkert.
Langs de Twentse weg lag het erve Wittenbeld, dat later bekend zou staan als herberg De Mol. Of de boerderij ook al in deze tijd als café functioneerde is niet bekend. De eerste keer voor zover bekend duikt de naam van deze herberg op in bronnen in oktober 1867, toen de erfgenamen van de marke hier een van hun laatste officiële vergaderingen hielden.

Op een kadastrale kaart zijn de contouren getekend van het rechthoekig herenhuis (10 x 8 m), alsmede het groot aantal lanen en de gegraven grachten van de buitenplaats Veldwijk, nu boerderij Veldwijk van de familie Meiberg.

1825

Kaart met overstroomde gebieden op 4 febr. 1825. (kaart Canon van het land van Vollenhove)

In 1825 vond er een ramp van grote omvang plaats, tijdens een noordwester storm en een springvloed in februari werd het water in de Zuiderzee (Nu IJsselmeer) tot zeer grote hoogte opgestuwd waarbij hoogten van 3,50 m boven NAP gemeten werden. Grote delen van de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Holland werden getroffen door ernstige dijkdoorbraken en overstromingen waardoor 379 mensen het leven verloren. De provincie Overijssel werd het ernstigste getroffen met 305 doden.

Hoe Wijthmen uit deze ramp kwam is niet duidelijk, waarschijnlijk waren er geen slachtoffers omdat het water hier geleidelijk kwam of misschien ontsnapte Wijthmen toch door de hoge zandruggen. De Canon van Dalfsen meld dat (…) ten zuiden van de Vecht in de buurschappen Lenthe en Emmen, begon het water in de sloten te stijgen. Op de voormiddag van 4 februari spoelde het water over de dijk van de Nieuwe Wetering en ‘s avonds steeg het opnieuw door een dijkdoorbraak in de Maatgraven, waardoor de Marshoek, Emmen, De Horte, Mataram, Milligen, Den Aalshorst en Den Berg in één grote waterplas veranderden (…).
De kaart van geeft ons niet de illusie dat de inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalne geen last ondervonden van het hoge water.

1824
Overlijden van Rhynvis Feith op 8 februari. Hij is begraven aan de Meppelerstraatweg in Zwolle. Hij liet 396 duizend gulden na.

1823
Zwollerkerspel wordt opgemeten en er volgt een verdeling in secties, Wijthmen en Zalné krijgen de letter G, Zuid Wijthmen ontvangt de letter H.

Eerste schoolgebouw van Wijthmen 1818

1818

Op de hoek van de huidige Erfgenamenweg en de Kroesenallee wordt het eerste echte openbare schoolgebouw van Wijthmen gebouwd.
Op de foto zien we de ramen van het toiletgebouw, dit toiletgebouw was evenwijdig langs de Kroezenallee gesitueerd, hier achter waren twee klaslokalen.
Rechts op de foto was de onderwijzerswoning aangesloten.

Klik voor de geschiedenis van deze school op deze tekst.

 

 

 

 

 

1816
Rhijnvis Feith leest in juni 1816 op Soeslo een zelf geschreven gedicht voor over Soeslo. In het voor hem zo kenmerkende handschrift heeft Georg Roijer de dan huidige bewoner op de achterkant genoteerd: Gedicht van Mr. R. Feith in Junii 1816 op Soesloe gereciteerd bij gelegenheid dat het Donderdagsche gezelschap voor het eerst in ons nieuwe huis bij een was.’
link met artikel over dit gedicht

1815

Tegenwoordige Huize Soeslo, de 1e steenlegging was in 1815

 1. In 1815 wordt Soeslo uitgebreid met een nieuw gedeelte met twee bouwlagen, dat aan de voorzijde van het oorspronkelijk huis is geplaatst. Bij de entree zijn in baksteen de teksten “Derk Royer” en “4-10-1815″ aangebracht. De familie Royer, een geslacht van regenten uit Zwolle is sinds het begin van de achttiende eeuw eigenaar van Soeslo. Op 19 april 1815 werd door de bijna tweejarige Derk Roijer,l de oudste kleinzoon van George Roijer, de eerste steen gelegd voor het landhuis. Soeslo krijgt toen het aanzicht zoals we het nu nog kennen.
 2. Door het overlijden van Egbert Gelderman verhuurt zijn weduwe de buitenplaats Landwyk aan de predikant-dichter Jacobus Kantelaar (1759-1821)

 

 

 

 

 

1813

De route die de Kozakken namen naar Zwolle

Op 11 november verschijnen Kozakken in Wijthmen, Napoleon is verslagen in Leipzig en zij komen Nederland binnen via Groningen, Gelderland en Drenthe (Coevorden) en roepen de Franse overheersing een halt toe. Op 12 november bevrijden ze Zwolle.

1811

Ontstaan van de gemeente Zwollerkerspel. De burgerlijke stand wordt ingevoerd, het is nu verplicht een vast familienaam aan te nemen die van generatie op generatie wordt overgedragen

Uitsnede van het overstroomings gebied in 1809 van Zwolle en omliggende plaatsen

1809
Boschwijk leed ernstige schade door de watersnoodramp van 1809. Bewoner Rhijnvis Feith schreef op 6 mei 1809, enkel maanden na de overstroming dat als gevolg van een dijkdoorbraak de gele buurt is overstroomd
“zoo dat het water over de vier voeten in mijn huis stond, en ik nu druk bezig ben, met alles te repareren, zoo ver zich dit doen laat, waartoe ik zeker met geen duizend daalder toekom.”
Deze waternood was een overstroming waarbij grote delen van midden-Nederland in het gebied van Maas, Waal, Merwede en IJssel overstroomden. De overstroming maakte naar schatting tweehonderd slachtoffers.

Door een zeer strenge winter waren de killen in de Biesbosch dichtgevroren. Hierdoor ontstond de situatie dat rivierwater langs Dordrecht naar de zee werd afgevoerd. Er ontstonden grote ijsdammen waarachter het waterpeil razendsnel steeg met dijkdoorbraken als gevolg. Grote delen langs Maas, Waal en Merwede overstroomden daardoor in januari 1809. Het is een van de grootste rampen die zich in het rivierengebied heeft voltrokken.

1802
Zwolle en Zwollerkerspel worden van elkaar gescheiden, volgens sommigen een historische fout. Op 1 augustus 1967 zou het weer (gedeeltelijk bij andere gemeentes) één geheel worden.

Jaar 1800-1900

1797

De familie van der Helm is eigenaar van het landgoed Helmhorst, zij woonden hier tot 1807

1795
Er vind opnieuw een volkstelling plaat nu is het aantal huishoudens gestegen tot 35. Het aantal inwoners was toegenomen tot 225, zodat er nu gemiddeld 6,43 mensen per huffs aanwezig waren. In de deze volkstelling werd ook het beroep van elk gezinshoofd genoteerd. Negentien mensen werden als boer aangeduid, zes als daghuurder en zes als ambachtsman. Bij de laatste categorie zal het vooral zijn gegaan om mensen die een ambacht combineerden met het boerenbedrijf. Verder staan er nog drie hoveniers (werkzaam op de drie buitenplaatsen), een oud-burgemeester (de Zwolse stadsbestuurder Willem Royer op Soeslo) en een schoolmeester opgetekend.

1753

Rhijnvis Feith (1753-1824)

Geboorte van Rhijvis Feith op 7 februari te Zwolle en latere bewoner van Buitenverblijf Boschwijk tijden de lente en zomermaanden. Hij zou burgemeester van Zwolle worden en dichter.

1748
Er vind een volkstelling plaat, Wijthmen heeft volgens deze telling 31 huishoudens met in totaal 179 mensen. Het gemiddelde huishouden bestond dus uit 5,77 personen.De bevolking was samengesteld uit 58 mannen en vrouwen, 43 kinderen boven de tien jaar, 39 kinderen beneden de tien jaar, 28 knechten en meiden en 11 kostgangers.

1750

Huize Landwijk ongeveer anno 1966

Huize Landwijk is rond 1750 gebouwd door de bierbrouwer Egbert Hildebrand Ridder uit de Kamperstraat in Zwolle. Hij gebruikte het als buitenhuis. In 1752 heette het huis Biervliet.

1740

Les geven in een boerenschuur, misschien op een dergelijke wijze

 1. De aanwezigheid van Hendrik Brinkert in de volkstelling van 1795 vormt de neerslag van het feilt dat Wijthmen vanaf circa 1740 de beschikking had over een eigen lagere school.
  De school was net als een drietal andere ‘bijscholen’ in het kerspel in het leven geroepen voor leerlingen die te ver van Zwolle woonden.
 2. De eerste schoolmeester was vermoedelijk Wessel Hagedoorn, die in mei 1742 vanuit Zwolle in Wijthmen kwam wonen. De schoolmeester werd benoemd door het markebestuur. Een ‘echt’ schoolgebouw was er in de 18e eeuw nog niet in de buurschap. De lessen werden waarschijnlijk gegeven in een boerenschuur.
 3.  De bezitters van de buitenplaatsen oefenden in de 18e eeuw een grote invloed uit op het reilen en zeilen van de lokale gemeenschap. Zo bezaten de families Royer en Van Grootveld omstreeks 1740 de meeste grond in Wijthmen. De eigendommen van de familie Royer concentreerden zich vooral rond Soeslo, maar de familie Van Grootveld had overal in de buurschap bezittingen. Zo blijkt uit het register van de verponding (een grondbelasting) uit 1737 dat van de in totaal circa 608 hectare landbouwland niet minder dan zo’n 276 ha., ruim 45%, toebehoorde aan leden van de familie Van Grootveld. De familie Royer moest het doen met circa 82 ha.

1779
Het huidige café de Mol komt in bezit van Herm Mol, deze naam zou voor altijd aan het café-Restaurant verbonden zijn.

1770
-Op het landgoed Soeslo in het verleden ook wel Soeselo of Soerselo genoemd word een spijker gebouwd. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag. (Het achterste gedeelte)

Het eerste kerkje op Hoonhorst, het eerste bouwwerk links op het schilderij

-Het Stichtingsjaar van het eerste kerkje te Hoonhorst, hierdoor is de schuilkerk in Wijthmen opgeheven en gaat katholiek Wijthmen e.o. hier kerken. (zie ook 1733 en 1711)

1768

Arnoldus Gelderman wordt met het huis Zalné beleent. Het huis was men inmiddels Landwyk gaan noemen.

1753

Johanna van der Woude word weduwe van Egbert Gelderman, voor haar minderjarige zoontje Arnoldus Gelderman word zij beleent met het huis te Zalné

1752

Door het overlijden van Willemina Gelderman vererft Zallene (Landwijk) op Egbert Gelderman, bierbrouwer uit de Kamperstraat in Zwolle, het huis kreeg nu de naam Biervliet.

1742

Vermoedelijk is vermoedelijk dan het eerste hoofd van de openbare school in Wijthmen

1733
Johannes Jozephus Kattebelt overlijdt op 4 jan 1733 te Wijthmen (Wietum), zijn opvolgers zijn Gerardus Johannus Zeijger tot 1769 en
Gerardus Michael Hampzinck tot 1769.
Zij voerden Katholieke diensten uit in de schuilkerk aan de Twentse weg. (zie 1711)

1719

Zallene (Landwijk) komt in bezit van de hopman Egbert Ridder, getrouwd Wilhelmina Gelderman

1717

Klopjacht vanuit Wijthmen naar de ‘Wilde deerne van Overiessel. Ontvoerd meisje uit België, achtergelaten in Overijssel komt toch bij haar moeder terug , klik hier voor dit verhaal.

1711

Het Thoonenhuus

Johannes Jozephus Kattebelt neemt de eerste Katholieke diensten waar in het “Thoonenhuus”, genoemd naar waarschijnlijk de bewoner van rond 1711. Dit is een schuilkerk aan de dan Twentseweg, nu de Oude Wythmenerweg. De bewonersgeschiedenis van dit Thoonenhuis zover bekend was achtereenvolgens o.a. Antonius Damman, Antonius Habers, H.J. Habers, Koenjer en de huidige bewoner Fakkert.

Jaar 1700-1800

1675

Volgens het vuur- of haardstedenregister van 1675, een belasting op het aantal plaatsen in een huffs waar een vuur kon worden gestookt, stonden er in de buurschap Wijthmen in totaal 28 huizen, waaronder twee spijkers of buitenplaatsen.

1671

Hendrik van Rechteren, rechter te Almelo wordt eigenaar van Zallene (Landwijk) met haar landerijen.

1634

Landwijk, eertijds havesate, het huis to Zallene, met haeren plantazien werd tot leengoed van de proosdij van Sint Lebiunus gemaakt en werd door de schout van Zwolle Cornelis van Dongen ermee beleent.

1658

De familie Royer, een geslacht van regenten uit Zwolle komt in 1658 via vererving in het bezit van landgoed Soeslo.
Tot 1868 zouden leden van deze familie Soeslo dit landgoed in hun bezit hebben

1636

Zwolle krijgt te maken met  een zeer besmettelijke ziekte, het werd voor het gemak de Pest genoemd zoals zoveel besmettelijke ziektes in die tijd.

De Pest in Zwolle

1583

De ambtman van het stift Essen, Everhard van Tongeren, “erffe und guedt, geheten Soesseloe, gelegen in den gereichte van Swolle in de buerschap Wittmen” in leen aan Jenneke Morre. Zij krijgt het landgoed Soeslo inleen.

1580

Een nieuwe periode in de geschiedenis van Wijthmen breekt aan rond 1580.  De Opstand tegen het gezag van de Spaanse koning Filips II, wiens vader Karel V in 1528 de soevereiniteit over Overijssel had overgenomen van de bisschop van Utrecht, zorgde ook in de omgeving van Zwolle voor veel krijgsgewoel.  Het platteland werd afgeschuimd door rondtrekkende, ongedisciplineerde soldaten van beide partijen, waardoor de bewoners regelmatig gedwongen zullen zijn geweest hun toevlucht binnen de veilige muren van de stad te zoeken.

 1526

Een aardige momentopname van de agrarische structuur van de plaatselijke gemeenschap wordt geboden door een gehouden telling van de veestapel en de graanproductie in Zwollerkerspel.

Van de in totaal 212 aangeslagen boeren en keuters in het schoutambt woonden er 25 in Wijthmen.

1502

Het markeboek van Wijthmen begint in dit jaar, als de erfgenamen op Sunte Margaretenavent een vergadering houden in het Zwolse stadswijnhuis in de Sassenstraat. (Geestelijke instellingen hebben een grote vinger in de pap.)

 ca 1400

Het vroegste overzicht van het aantal huishoudens in Wijthmen is te vinden in een belastingkohier uit circa 1400. In dit register werd de opbrengst geregistreerd van de zogenoemde schatting, een door de landsheer opgelegde belasting, die door elke gebruiker van een boerenerve betaald moest worden. Op de bladzijde met `die buerscap toe Wytmen’ zijn 31 hoofden van huishoudens vermeld, van wie er vijf als pauper staan opgetekend.

In het schattingsregister treffen we ook voor het eerst de namen van Wijthmeners aan.

ca 1200

Bewoning langs de Heinoseweg.

In 2016 worden scherven gevonden die uit deze tijd moeten dateren tijdens het archeologisch onderzoek langs de N35

960

In een oorkonde uit 960 wordt de plaats aangeduid met de naam Wie, hetgeen klein heiligdom of heilige plaatsbetekent.

Deze aanduiding stamt uit de Germaanse tijd, toen dit gebied nog niet gekerstend was.

ca. 700

Eerste permanente bewoning in Wijthmen.

 

 

 

Jaar ca. 700-1700