Uitgelicht!

Jij doet toch ook mee met onze geschiedenis!

Jij doet toch ook mee met onze geschiedenis!...
Lees meer

Boerderijtje Oude Wythemerweg 5

Het witte boerderijtje aan de Oude Wythemerweg...
Lees meer

Een boortoren in Wijthmen?

Boortoren in Wijthmen?...
Lees meer

Inhoudsopgave met link

Inleiding

Een zijtak van de Kroesenallee vormt de Oude Wythemerweg, deze weg gaat aan het einde via een bocht bij de T-splitsing over op de Oude Twentseweg.

We kunnen op dit moment over de meeste bewoners en hun behuizing weinig vertellen omdat we er nog niet genoeg van weten, Op Facebook Historisch Wijthmen  is hieraan wel aandacht besteed waaruit te weinig feedback is gekomen. Wel zijn er gelukkig vele foto’s binnen gekomen waaruit we toch veel te weten zijn gekomen. Enkele zaken die we toch konden uitdiepen vind u in het menu “Uitgelicht.”

Boerderij Oude Wythemerweg 1

(foto van onbekende fotograaf)

Linker bovenstaande foto is gemaakt begin jaren 60. Hier zien we de boerderij van de familie Bruggeman op de oude Wythemerweg nummer 1. Op de achtergrond is vaag de boerderij van de familie Doorn te zien. De foto is vanaf de hoek Kroesenallee oude Wythemerweg genomen.

Hierboven de staat van de boerderij zoals die Anno 2018 is, de foto is  genomen vanaf deze straat en de bewoners zijn dan de familie Kouwen.

Inmiddels heeft de boerderij een andere eigenaar gekregen.

(Pub Facebook 24 jan 2018)

Boerderij Oude Wythemerweg 3

De boerderij van de familie Doorn. De stenen schuur naast de boerderij gaat schuil in de ruime bebossing. Na het overlijden van de ouders van Herman Doorn woonde hij hier alleen.

(foto uit archief Leo Bruggeman)

Na het overlijden van Herman ging de boerderij naar zijn zuster Anna, zij was getrouwd met Gerard (Gait) Vosman en samen woonden ze destijds aan de Woestijnenweg.

Op de foto aan de rechterzijde Herman Doorn voor de ingang van zijn boerderij, het woongedeelte is links, recht is de genoemde stenen schuur nog net zichtbaar. Half op de foto aan de rechterzijde staat Jan Vosman, zoon van zijn zuster Anna.

(foto uit archief Gerard Hülsmann)

Hierboven treft u boerderij Doorn aan in 2016-2017, nu zien we de prachtige stenen schuur in vol ornaat.

(Pub Facebook 24 jan 2018)

Boerderijtje: Oude Wythemerweg 5

(foto uit archief familie Hülsmann)

Het witte boerderijtje op nummer 5, decennia lang in bezit geweest van de familie Willem Hulsman, lees een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van dit boerderijtje in het menu “Uitgelicht.”

Thoonenhuus: Oude Wythemerweg 7

De huidige boerderijtje “Het Thoonenhuus”  (foto Gerard Hülsmann)

Dit boerderijtje heeft een rijke geschiedenis, het dankt haar naam aan de eerste toenmalige bewoners in 1711. Deze boerderij deed dienst als schuilkerk in de tijd dat de katholieken  hun geloof niet in het openbaar konden uitoefenen.

Deze boerderij is dus de eerste kerk in Wijthmen.

Deze schuilkerk kon in Wijthmen ontstaan doordat de bescherming van Huize Ruitenberg wegviel, het huis kwam in protestante handen. Pastoor Cattenbelt verzorgde hier de eerste diensten vanaf 17 febr. 1711 tot zijn dood in 1733. Later zou deze schuilkerk naar Hoonhorst verhuizen.

Uit de schuilkerk in Hoonhorst ontstond de officiële katholieke kerk in Hoonhorst waaruit vervolgens de kerk aan de Erfgenamenweg zou ontstaan.

De bewonersgeschiedenis van dit “Thoonenhuis” is tot op heden achtereenvolgens o.a. Antonius Damman, Antonius Habers, H.J. Habers, Koenjer en de huidige bewoner Fakkert.

 

Wijziging loop der weg door haakse bocht bij nr. 10 uit de weg te halen

 

Boerderij Oude Wythemerweg 10

(Foto 2) Willem Hulsman met hond Kees, op de achtergrond de Oude Wythemerweg met aan de rechterzijde van deze weg de boerderij van de familie Koenjer en daarachter niet zichtbaar de boerderij van Kievitsbosch. (archief familie Hulsmann)

 

Duidelijk is de Oude Wythemerweg op bovenstaande foto te zien. Niet meer dan een zandpad.

Langs een rij bomen maakt het een haakse bocht langs de boerderij van de familie Kievitsbosch om aan te kunnen sluiten langs de boerderij van de familie Noordman (zie foto 3) op de Oude Twentseweg vlak in de bocht van de Heinoseweg, zie hiervoor de kaartjes A en B verderop in dit artikel.

De Oude Wythemerweg weg ging langs het huis van de familie Hulsman en achter het boerderijtje van de familie Koenjer langs. (tegenwoordig voor dit boerderijtje langs)

Kaart B: De situatie aangegeven op een kaart van 1975, de huidige loop van de Oude Wythemerweg

In latere jaren is de bocht uit de weg gehaald omdat deze (waarschijnlijk) over het erf van Kievitsbosch liep. Dit was een vreemde situatie. Om dit op te kunnen lossen wilde men de weg vanaf de familie Hulsman rechtdoor trekken, over een gedeelte van de grond van mevrouw (Dina) Koenjer. die hier niet blij mee was. Er werd een onteigeningsprocedure opgestart die nadelig uitviel voor mevrouw Koenjer. Hierboven op twee kaarten de situatie nog eens samengevat.

Op de bovenstaande kaarten zijn via gevulde gekleurde cirkel met getallen de bewoners aangegeven die er vlak in de buurt woonden of wonen.

  1. Hulsman;
  2. Koenjer;
  3. Kievitsbosch;
  4. Noordman (boerderij);
  5. Noordman (woonhuis);
  6. Pelleboer;
  7. Roseman (Dorus);
  8. Lindeboom.

Noordman: Oude Wythemerweg 12

(Foto 4) Foto archief Jeannet Schutte Noordman

Miny Kievitsbosch schrijft: je ziet een gedeelte van de Oude Wythemerweg. Deze loopt langs de boerderij van de familie Noordman langs de hooiberg met een bocht naar de boerderij van familie Kievitsbosch. Onderin rechts op de foto. De weg liep verder tussen de boerderij en de schuur van de familie Kievitsbosch. (zie foto 1 en 2 hierboven)

Op de linker foto hierboven zien we weer de hooiberg en de achterzijde van de boerderij, waarvoor de Oude Wythemerweg toen zijn weg vervolgde en uitkwam op de Oude Twentseweg.

Op de rechter foto zien we links Dieny Noordman-Eijkelkamp met rechts haar man Willem Noordman. Voor Willem Noordman loopt Marie Velthuis-Noordman  en aan de rechterzijde Toos Noordman-Holtkuile. (moeder André Noordman)

Foto 4 Boerderij Noordman Anno 2018 (Archief R. Noordman)

De oude boerderij van de familie Noordman heeft plaats moeten maken voor een modern bedrijf. (zie foto 4) Links zien we het woonhuis, met rechts 5 grote schuren en 2 hooibergen.

Opmerkingen en bronvermelding

Opmerkingen 

We proberen zoveel mogelijk alle betrokkenen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan dit artikel te benoemen. Hoewel van diverse onderdelen het eigendomsrecht niet kon worden achterhaald kan een ieder die van mening is enig recht te kunnen ontlenen aan de inhoud van dit artikel contact met ons opnemen. We kunnen dan uw naam vermelden of het onderdeel op uw verzoek onmiddellijk verwijderen van de site .Uw privacy willen wij altijd garanderen, echter op sommige gedeeltes van deze site worden namen van enkele personen geplaatst. U kunt ons altijd aangeven indien U dit niet wenselijk acht. Wij zullen dan uw naam direct van deze site verwijderen.

Heeft u bij het lezen van bovenstaande teksten onjuistheden geconstateerd zowel inhoudelijk als tekstueel dan houden wij ons graag aanbevolen voor deze opmerkingen. Heeft U misschien aanvullingen op dit artikel, ook dan houden wij ons aanbevolen.

Via de site linksonder kunt U uw opmerkingen aan ons doorgeven. Onze dank hiervoor.

Bronvermelding

  • * Zie vermelding onder foto en tekst
  • *De inhoud van dit artikel is mede tot stand gekomen uit de ingekomen teksten van Facebook Historisch Wijthmen

Publicatie juni 2020