Uitgelicht

Jij doet toch ook mee met onze geschiedenis!

Jij doet toch ook mee met onze geschiedenis!...
Lees meer

Lager onderwijs aan de Kroesenallee Wijthmen

Het ontstaan van de eerste scholen voor lager onderwijs in Wijthmen ...
Lees meer

Kroesenallee 8: Winkel met schoenmakerij Rienties

Kroesenallee 8: Winkel met schoenmakerij Rienties...
Lees meer

Kroesenallee 6: A. Boeve, manufacturen en klompenhandel

De winkel van sinkel van mevr. Boeve...
Lees meer

Inhoudsopgave Kroesenallee met link

Inleiding

De Kroesenallee – eerder heette deze weg de Poppenallee – is een belangrijke verbindingsweg tussen Wijthmen en Dalfsen. Deze weg, de N757 vind zijn oorsprong bij de T-splitsing met de Heinoseweg. Deze weg volgend komen we aan de linkerzijde langs de zestiger jaren woningbouw van Wijthmen en brengt ons over de Emmertochtsloot – de grens met de gemeente Dalfsen – waar de Kroesenallee overgaat in de Poppenallee richting Dalfsen.

De Kroesenallee kent en kende enkele vertakkingen onder dezelfde naam, één van die vertakkingen ging op in de huidige Woestijnenweg.

Wandelen rond 1900 en de Middenstand

 

De Kroesenallee loopt over een strook hogere zandgrond, de Wijthmeneres. We zien in het wegdek waar deze hogere zandgrond zich vertoont en een deel vertoont zich zelfs over korte afstand ook aan de overzijde daarvan. Zij was echter slechts smal, want nauwelijks was men de school (bij het bloemenwinkeltje (De Lichte Linde) voorbij, of de weg liep iets naar beneden en men bevond zich weder in een groene vlakte. […] Het eerste gedeelte van de weg, dat boomloos en daardoor weinig aantrekkelijk was voor een wandelaar destijds, droeg de naam van Kroesenallee, vermoedelijk naar een aan het begin gelegen erf dat tet circa 1870 onder Soeslo behoord had, alwaar de familie Crouse had gewoond. De bewoner van het erf werd de Kroesenboer genoemd. Verderop passeerde men de Grote Tochtsloot over de Poppenbrug, blijkbaar genoemd naar de familie Poppe, die daar op Heuveldink woonde, waarvan het lage witte huis in het begin vorige eeuw werd afgebroken. Hier werd de weg door eikenbomen beschaduwd en voerde hij uit de weilanden weder te midden van een landschap, dat in zijn toon aan een gans andere streek en bodem denken deed.

 

Die snelle afwisseling in het landschap, een der grootste bekoringen van Zwolle’s toenmalige omgeving, was hier al zeer opvallend.”

De weg was in de 19e eeuw in onderhoud bij de eigenaar van de Horte en de Mataram, maar door tegenvallende opbrengsten van de tol werd de Poppenallee in 1839 verhard om te voorkomen dat onderhoud achterwege zou blijven.

De Kroesenallee is met de Heinoseweg het centrum van de vroegere middenstand van Wijthmen waarbij het zwaartepunt lag bij de genoemde T-splitsing.

Zo kende Wijthmen middenstanders als  bakker- en kruidenier Huzencafé Poppenallee,op de splitsing en langs de Heinoseweg de rijwielhandel met huishoudelijke artikelen J. Pieters, het schildersbedrijf Jac. aan het Rot, Olie- en petroleum handel Smid, aan de andere zijde van de Heinoseweg was er nog Fietsenherstel/verkoop Marsman, schildersbedrijf Jac. aan het Rot, Olie- en petroleum handel Smid, aan de andere zijde van de Heinoseweg was er nog Fietsenherstel/verkoop Marsman.

Aan de Kroesenallee vanaf de genoemde splitsing komen we aan de fa. A.A. Pot & zonen, een smederij, fietsenherstel, later benzinestation en postagentschap.

Aan de rechterzijde vinden we de overige middenstand gevestigd namelijk bakkerij Israël/ van der Kamp, de winkel van Boeve met een breed scala aan artikelen, vervolgens was er de schoenmaker Rienties.

Wat opvalt is dat er veel dezelfde winkels zijn op zo’n klein stukje Wijthmen, maar het was de tijd dat protestant en katholiek Wijthmen in principe bij hun eigen geloofsgenoten inkopen deden.

Geleidelijk zou deze middenstand verdwijnen uit Wijthmen. Mensen deden hun inkopen voortaan in de naburige plaatsen als Zwolle, Heino en Dalfsen waar de producten veel divers waren. De winkel van Boeve kon zicht nog redelijk handhaven, maar anno 2020 kennen we alleen nog het bloemenwinkeltje, het pand waar vroeger het winkeltje was waar Willem Boeve en zijn vrouw de scepter zwaaiden.

  • Links de advertentie in de krant van 31 december 1953 waarin een gedeelte van de middenstand van Wijthmen hun klanten een voorspoedig nieuwjaar wensen, ook krantenbezorger Frans Broekhaar doet een duit in het zakje. (Delpher)

Kroesenallee 1: Smederij Pot:

 

De Elshofbode heeft een aantal artikels gepubliceerd over de Smederij Pot zoals “Wijthmense ondernemers aan het woord” en “Terug in de tijd […]”

Via de onderstaande link komt u op de website van de Elshofbode om daar het eerste artikel te kunnen lezen dat twee delen omvat:

Klik hier voor deel 1

Klik hier voor deel 2

Kroesenallee X: Woning Kees Lindeboom

 

Tegenover smederij Pot stond het huis van  aannemer Kees Lindeboom en zijn vrouw Jo. (Kees had ook broers aan de Heinoseweg wonen, zij runden daar ook een aannemersbedrijf.) Het huis kwam af in 1940, net toen de Duitsers over de Zwolsche weg kwamen werden de pannen gelegd.

Hen was voor deze tijd al modern van opzet getuige de onderstaande foto. De foto is van een schilderij genomen. Rechts achter het huis is de school “De Stramp Ess” nog zichtbaar.

Bij dit grondgedeelte heeft ook het café de Poppenallee gestaan, genoemd naar de vroegere benaming van deze straat, dat later de Kroesenallee zou gaan heten.

Begin jaren 80 moest het Huis van Kees en Jo wijken voor een voetgangerstunnel, die een veilige oversteek voor de leerlingen van de scholen in Wijthmen over de drukke Heinoseweg mogelijk maakte. De familie Lindeboom vestigden zich toen in Zwolle Zuid.

Zie ook ons artikel over de gebroeders Lindeboom onder “De Heinoseweg vroeger.”

Kroesenallee 2: Bakker, kruidenier Israël /vd Kamp

Door oude kranten te volgen kunnen we een redelijke reconstructie maken van de bewoners van dit pand aan de Kroesenallee. Onze nu bekende eerste kennismaking met de familie Israël is een verwijzing naar de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 9 december 1898. Het gaat hier over de verkoop van een onroerend goed aan de dan nog Poppenallee nabij het huis van deze familie Israël. De advertentie betreft de verkoop van een boerenerve, het Kroeserve. Dat de behuizing van deze familie een winkel betreft is dan nog niet duidelijk. In de nacht van 26 juni 1904 wordt Wijthmen geteisterd door een onweer dat ’s-nachts in het buurtschap woedde en leidde in deze omgeving tot brand en wel bij de bakkerij- en woning van J.W. Israël. De bewoners waren in diepe slaap toen het noodlot toesloeg. Ze konden ternauwernood hun leven redden. De bakkerij en woning brandden tot de grond toe af en alles werd door het vuur vernietigd. Gelukkig was de familie goed verzekerd, aldus dit nieuwsbericht.

De woning werd waarschijnlijk hersteld en misschien ook de bakkerij. We vervolgen ons onderzoekje  en komen een advertentie tegen in de Overijsselsche  en Zwolsche courant van 7 augustus 1913 waarin een verwijzing is naar bakker Israël bij een Roggeverkoop en verder op 3 mei 1919 met betrekking tot een wijnverkoper en wel Winco wijnen van dhr. H. Weerman in de Walstraat te Zwolle. In deze advertentie is aangegeven waar deze wijnen verkrijgbaar zijn op verschillende adressen in Zwolle en omgeving, zo ook bij de weduwe J.W. Israël in Wijthmen.

 

De heer J.W. Israël lijkt in deze tussentijd van 1904 tot 1919 te zijn overleden, maar de weduwe lijkt toch een winkel voort te zetten en wellicht ook de bakkerij met de hulp van een zoon. In 1927 is er bij een koffieadvertentie nog de ondertekening met J.W. Israël en is de titel weduwe weggelaten.

In een andere uitgave van deze krant waarbij we  een sprong in de tijd maken komen we uit op 31 december 1937. Wederom zien we dat de weduwe haar bedrijf nog steeds voortzet, ze  wenst haar vrienden en begunstigers een zalig nieuwjaar toe. We komen er nu ook achter welke winkel dit precies is en wel, een winkel in bakkers- en kruidenierswaren.

In advertenties eind 40e jaren en de 50e jaren van de vorige eeuw wensen vele middenstanders uit Wijthmen hun clientèle jaarlijks de beste wensen toe via de krant. Bij deze wensen maken we weer een sprong  in de tijd en komen nu uit op 31 december 1947 de naam J.A.C. Israël tegen waarbij we kunnen zien dat er een nieuw eigenaar (wellicht dus de zoon)  is van het Bakker, Kruideniers pand zoals de advertentie aangeeft.

Op 29 juli 1951 maakt Willem van de Kamp (1925-1997) bekend in een advertentie dat hij de zaak voortzet van zijn oom JAC. Israël. Hiermee is een relatie gelegd met het nu bekende witte woonhuis van de familie Selles aan de Kroesenallee. De officiële naam van de bakkerij wordt bij de Nieuwjaars wensen aan de clientèle genoemd als de “Fa. Gebr. v.d. Kamp, brood- koek- en banketbakkerij en kruidenier.” Hier ruim een jaar naar de overdracht word in deze advertentie nog verwezen naar de naam Israël om de bekendheid van dit pand in Wijthmen en omstreken.

Hierboven de  winkel van Gebr. Willem en Bernard van der Kamp in bedrijf aan de Kroesenallee 2.

Op de foto van links naar rechts zoon Herman van der Kamp, dochter Dinie van der Kamp, moeder Gerda (Grada) van der Kamp-Hollegien en enkele neefjes/nichtjes poseren op een aan de kleding te zien warme zomerdag voor de kruidenierswinkel.

Aan de gevel kwamen op een gegeven moment moderne automaten te hangen voor rookgerei en snoep. Deze automaten waren toen heel bijzonder voor Wijthmen.
Deze bovenstaande foto zou van ergens midden 60-er jaren vorige eeuw zijn gemaakt.
Willem van der Kamp en zijn vrouw waren actief in de winkel en bakkerij, Bernard ventte het brood uit door heel Herfte-Wijthmen.

Was je in de winkel en je liep rechtdoor dan kon je via een gang de achterzijde van de woning bereiken, waar de oven van de bakkerij was. In latere jaren werd in de woonkamer – de ruimte tussen winkel en bakkerij/keuken – een ruimte gemaakt voor een postagentschap dat hier gevestigd werd in 1968. Via een opening in de muur van de gang/woonkamer konden de post handelingen plaatsvinden tussen de beheerder en het publiek.

Op 25 maart 1968 opende het agentschap zijn deuren. In Wijthmen werd het toen mogelijk op dit agentschap allerlei postzaken te regelen en ook geld op te halen.
Om postzaken te kunnen aanbieden waren er stempels nodig, een zogenoemd kantoornaamstempel en een dagtekeningstempel.
Deze stempels waren besteld op 5 januari 1968.

Bij de aflevering van de stempels op 7 maart 1968 bleek, dat een fout was gemaakt in de schrijfwijze van de plaatsnaam.

In de stempels stond ”WYTHMEN.” 

.

 

De stempels werden afgekeurd en er werden meteen nieuwe exemplaren besteld. Het kantoornaamstempel was net gereed op 22 maart 1968, vlak voor de opening van het agentschap. Maar het goede dagtekeningstempel met de naam WIJTHMEN, vervaardigd door de fa. Braungardt in Duitsland, werd pas op 23 april 1968 afgeleverd.

Wat werd er gedaan met het foutieve stempel? Op verzoek van verschillende postadministraties, die kennis wilden maken met de dagtekeningstempels die door de Post in Nederland werden gebruikt, ging het stempel op tournee. Eerst ging het stempel eind 1969 naar Canada en werd terug ontvangen in Nederland op 9 juni 1970. Daarna werd het eind 1970 naar Griekenland verzonden en weer terugontvangen op 12 januari 1971. Als laatste werd het stempel eind 1970 verzonden naar de Postmaster General van Singapore en terug ontvangen op 28 maart 1972. Ondanks dat het stempel dus wereldberoemd was geworden, werd het op 12 maart 1973 roemloos vernietigd in de Centrale Werkplaats van het Staatsbedrijf der PTT in Den Haag.

Maar ook de naam Wijthmen bleef niet lang in stand want het postagentschap aan de Kroesenallee kreeg een nieuw stempel waarin stond: ZWOLLE-KROESENALLEE. Of de inwoners van Wijthmen er blij mee waren?

Het is toch maar een stempel…..  Later zou het postagentschap onderdak vinden bij Pot en Zn, ook aan de Kroesenallee.

 

In de begin jaren 1970 bleek de oude schuur naast de woning/winkel niet meer stabiel genoeg te zijn en zakte in elkaar, besloten werd de schuur af te voeren. Op de linker foto zien we nog  net gedeeltelijk zichtbaar mevr. van der Kamp, Bernard van der Kamp. Gerrit Schokker is familie, hij staat met de armen over elkaar heen en moet  het karwei gaan klaren. Langs de schuur kijkende zien we de woning/winkel van Boeve.

In de schuur werden aan de rechterkant twee of drie varkens gehouden. Deze kregen o.a. oud brood te eten, brood dat overbleef uit de bakkerij. Ook deed de schuur dienst als  garage. In vroegere tijd was hier ook plaats gemaakt voor het toilet.

 

Op de foto hiernaast de Kroesenallee  nummer 2 in 2020. In de loop der jaren is het aanzicht sterk gewijzigd, er heeft verbouwing plaatsgevonden aan het pand. We zien echter nog steeds aan de structuren in de gevel dat hier ooit een winkel was gevestigd. Het rechterkozijn met deur was de ingang van de winkel destijds. De voordeur voor de familie is nog steeds op dezelfde plaats  in de linker gevel. De woning is – niet zichtbaar – aan de rechtergevel uitgebreid.

Kroesenallee 6: A. Boeve, manufacturen en klompenhandel

“De Lichte Linden”, voormalige bloemenwinkel annex cadeaushop (foto Historisch Wijthmen)

Een van de aansprekende huizen in Wijthmen is het in kleurrijke baksteen uitgevoerde winkeltje/woonhuis op het kleine heuveltje langs de weg naar Dalfsen. De winkel deed ruim 60 jaar dienst als een winkel van Sinkel waarin van alles te koop was. Op 7 april 1994, een jaar na het overlijden van de eigenaresse, krijgt de winkel een andere bestemming. De winkel wordt getransformeerd tot een bloemenwinkel annex cadeau shop en heet voortaan “De Lichte Linden.”

Wil je de uitgebreide geschiedenis lezen van dit winkeltje en haar bewoners klik dan op deze tekst

Kroesenallee 8: Schoenmaker Rienties

Een andere middenstander in Wijthmen was schoenmaker Rienties wonende op de Kroesenallee nummer 8 .
Op de foto hierboven de woning anno 2020. De plaats waar schoenmaker Rienties zijn praktijk uitoefende.
De werkplaats van de schoenmakerij was gevestigd aan de achterzijde van de woning.

Een grote beschrijving treft u hier aan door op deze link te  klikken

Kroesenallee: Boerderij Kampjes Eijlers

Deze kleine boerderij met erg lage deuren was in bezit van Dieke (Hendrika) Kampjes (1886-1971) en Jans (Johannes) Eijlers (1878-1959)
Bij het overlijden van Jans in 1959 besloot Dieke na er nog enige tijd gewoond te hebben de boerderij te koop te zetten en naar Mariaoord in Luttenberg te verhuizen. Nadat het huis verkocht en gesloopt was zijn hier nog enige tijd volkstuintjes gekomen.

Kaart: De situatie met bebouwing boerderij Kampjes-Eijlers

 

Betsy Bauwer-Habers weet nog: Ze hadden familie in Raalte: de familie de Haan van de Zwolseweg die woonden in dat welbekende tolhuisje. Wij gingen in het begin altijd naar hun als de kapper kwam om ons haar te knippen. Dieke zei soms: kom eens hier en dan kregen wij een steekje. Dieke maakte vaak de Sint Josefschool in Wijthmen schoon. Zowel Jans alsook Dieke waren erg aardige mensen betrokken bij de buurt en stonden altijd klaar wanneer dat nodig was. Onze vader en moeder gingen vaak met de brommer bij haar op bezoek.”

Het perceel is begin zestiger jaren door derden aangekocht, de boerderij van Kampjes en Eijlers werd gesloopt om hier een bungalow in het midden van het perceel te bouwen tussen de aftakking van de Kroesenallee en de Oude Wythemerweg. (zie foto 1 de bungalow op de achtergrond.)

Het is jammer dat we niet meer over deze familie te weten zijn gekomen, Betsy heeft nog wel enkele genealogische gegevens gevonden die hieronder zijn weergegeven

Gedeeltelijke stamboom van de beide families

 

 

Hoe het leven er uitzag voor Dieke naar haar verhuizing uit Wijthmen is niet bekend. Ongeveer 10 jaar later bij haar overlijden in 1971 heeft ze toch aangegeven bij haar halfbroer in Wijthmen ten grave te worden gelegd.

Het enige “tastbare” van deze inwoners van Wijthmen is het grafmonument van Dieke en Jans aan de Valkenbergweg.

Kroesenallee 12: Boerderij Pot

 

De Kroesenallee heeft een eerste aftakking net voor de kruising Oude Wythemerweg en Erfgenamenweg. Hier staan een tweetal boerderijen.

De eerste boerderij aan deze aftakking is het ouderlijk huis van Marinus Pot, geboren in 1934. Hij was de zoon van Johannes Pot. Deze boerderij is aan het begin van deze eeuw afgebroken en herbouwd.

Kroesenallee 14: Boerderij Habers

 

Deze boerderij was van Everhardus Johannes Habers, overgenomen van zijn schoonvader Mannes van der Vegte in 1869.

De boerderij is in 1875 herbouwd.

 

Op deze foto staat Bernard Habers (1906-1993), rechts met zijn moeder Bets Oosterwijk. Zijn vader Gerrit Habers is op 44 jarige leeftijd overleden aan tbc, toen was zijn zoon Lambertus (Bernard) Habers slechts 12 jaar oud.
Bets Oosterwijk is opnieuw gehuwd met Mans Kortstee. Hij in het midden op de bovenstaande foto.
Mans Korstee was de man die de plaatsen in de begintijd van de kerk aan de Erfgenamenweg aan de man bracht voor de hoogste prijs, een methode dat in die tijd gebruikelijk was.
Bernard kwam daarna in het bezit van de boerderij, hij trouwde met Toos Kappert (1920-2010)

 

Hier zien we Bernard druk bezig met het grasmaaien met maaibalk aan de tractor, een Fahr van 16 pk die hij samen met Herman Doorn,, zijn buurman aan de oude Wythemerweg had. Het is het land waar nu de drie bungalows staan aan de Erfgenamenweg. Het land lag ten tijde van het maken van deze foto tussen de Erfgenamenweg en de toenmalige lagere school (de ambtwoning van o.a. hoofd der school Bisschop) van Wijthmen aan de Kroesenallee. Op de achtergrond zien we de boerderij met hooiberg en schuur van de familie Bekedam.

 

Bernard was een man die veel voor de gemeenschap van Herfte-Wijthmen deed, zo was hij actief binnen het bestuur van de schaatsvereniging Wijthmen, was hij actief koorlid van het katholiek koor in Wijthmen en zat hij in het oprichtingsbestuur van de R.K. Rijvereniging ”Bergruiters” uit Hoonhorst, Bernard zit rechts op de foto aan de voorzijde.

De familie kreeg voor 2010 weer te maken met een brand, de tekst van een krantenartikel luid: “Boerderij in Wijthmen door blikseminslag in vlammen op.”

In Wijthmen (gemeente Zwolle) ging zaterdagavond als gevolg van een blikseminslag in het rieten dak de woonboerderij van de familie Habers in vlammen op. Van de woning bleven alleen de muren staan. Door de droogte van de laatste weken gingen de vlammen direct door het rieten dak en stond de hele boerderij in lichterlaaie. De brandweer was met drie bluswagens snel ter plaats, maar stond machteloos tegen de vuurzee. De bewoners, een ouder echtpaar en zoon, zijn bij buren ondergebracht.

De boerderij werd herbouwd en is tot op heden (2020) altijd in bezit van de familie gebleven en word momenteel bewoond door de zoon Gerard van Bernard en Toos.

Kroesenallee: de openbare en kath. school

 

Het ontstaan van de eerste scholen voor lager onderwijs in Wijthmen is een bijzondere geschiedenis. Een geschiedenis die velen van ons niet meer kennen. Want wie weet er nog iets van deze enige openbare school die in Wijthmen is gesticht.

Ook weten velen niets van een splitsing van de leerlingen in een protestant en een katholiek deel in de twintiger jaren. Hierdoor werd de eerste school in Wijthmen haar bestaansrecht ontnomen. Hoe kwam dit eigenlijk? Wat we wel weer weten is dat er een protestant christelijke school gevestigd werd aan de Heinoseweg en een katholieke school aan de Erfgenamenweg, nu Valkenbergweg geheten. We vertellen u deze geschiedenis tot de stichting van de katholieke school aan de Erfgenamenweg.

 

Klik op deze link om hier deze geschiedenis te lezen

Klik op deze link om deze geschiedenis hier te beluisteren.

Kroesenallee 27 Boerderij Bekerdam

 

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 12 juli 1867 is de voor zover bekend eerste kennismaking met deze boerderij, de “Kroese erve. Er heeft een publieke verkoop plaatsgevonden van deze boerderij, bemeijerd (gehuurd) door de wed. v.d. Vegte en gekocht door de wed. H. v.d. Vegte voor 12.000 gulden. Op woensdag 4 januari 1898 is er een vervolg en wordt deze boerderij publiekelijk verkocht in de herberg “De Mol.” De advertentie in dezelfde krant spreekt van een vruchtbaar gunstig aaneengelegen Boerenerve. De boerderij bestaat dan uit een boerenwoonhuis met schuur, weiland en hooiland samen bestaande uit acht percelen.

Deze acht percelen waren in een eerder advertentie op een rijtje gezet en we zien de uitgebreidheid van het perceel en ook komen we veel van de genoemde namen tegen in de advertentie van verschillende mensen uit Wijthmen:

  1. Boeren woonhuis met schuur, hooiberg, grasland, weiland en bouwland bij de school aan de Poppenallée, sectie G, nos. 987, 986, 1302, 1401, 981 en 415, samen groot 5 h.a. 8 a. 90 c.a., belend den Herfterweg, Mej. de Wed. Nijveld c.s., G. Diepman, A. Habers en E. J. Habers.
  2. Bouwland, gelegen tegenover het woonhuis van perc. 1 aan de Poppenallée, sectie G, no. 979 en 980, samen groot 8 a. 10 c.a., belend den Herfterweg.
  3. Bouwland en eikenhakhout, gelegen aan de Poppenallée bij het huis van Israël, sectie G, nos 1403 en 1300, samen groot 21a. 50 c.a., belend de Wed. Pot en E. J. Habers, met de onverdeelde helft in bouwland, gelegen naast de school, tegenover het vorige, no. 1381, geheel groot 8 a. 40 c.a., belend G. Mulder.
  4. Bouwland, gelegen op de Stramp Esch, sectie G, no. 435, groot 12 a., belend den Heer Baron Sloet tot Oldhuis en Selhorst.
  5. Hooiland, grasgrond en bouwland, gelegen ten noorden langs de Poppenallée en schietende tot aan de Emmertochtsloot, sectie G, nos. 1305 en 282, samen groot 2 h.a. 97 a. 60 c.a., belend G. Diepman en E. J. Habers.
  6. Bouwland en heide, gelegen ten noorden van het vorige perceel aan de Tochtsloot, sectie G, no. 1307, groot 69 a. 60 c.a. 7. De onverdeelde helft in hooiland, gelegen in Sekdoorn, ten westen van de Nieuwe Wetering, sectie I, no. 346, geheel groot 1 h.a. 8 a., belend A. Klink, Slendebroek, E. Schoorlemmer, G. H. van der Yegte en den Heer Mr. E. Oostting.
  7. De onverdeelde helft in hooiland, gelegen in Soeslo aan den Ouden dijk, nabij den straatweg, sectie H, no. 26, geheel groot 5 h.a. 97 a , belend den Heer J. Eindhoven, Bongers, Gebr. Leemkuil, de Erven A. M. van Roijeu, G. H. van der Yegte en Mevrouw van Nes van Meerkerk

 c.s. Aanwijzer de bewoner van perc. 1 M. Bekedam.

 Opmerkelijk is dat we in deze advertentie als aanwijzer de heer M. Bekedam zien voor het 1e perceel.

(Archief Geesje Bouwhuis-Bekedam)

Links een luchtfoto van deze boerderij. We zien achter de boerderij een niet meer gebruikte watergang. De Kroesenallee loopt aan de voorzijde van de boerderij, de Erfgenamenweg sluit er links op aan. In vroegere tijden werd de hooiberg nog wel eens gebruikt door landlopers die een slaapplek nodig hadden.

Rechts, de voorgevel van de boerderij met ter hoogte van de 1e verdieping de gevelsteen met naamsvermelding. Op de foto waarschijnlijk de drie broers Bekedam met twee logies Jan en Martend Snel uit de Brinkhoek.

(Archief Geesje Bouwhuis-Bekedam)

Op de linkerfoto de linkerzijgevel van de boerderij, tussen de Erfgenamenweg en het pad waar de auto staat was een tuin. Op de foto de opa van Geke Bouwhuis-Bekedam met de pet op, de andere heer is dhr. Kroes uit Amsterdam, hij was botenverkoper. (Opmerkelijk is de laatst genoemde naam!)

Rechts op de foto zien we de voorgevel van de boerderij met daarvoor langs de Kroesenallee, op de fiets zien we Geke Bouwhuis-Bekedam.

De gevelsteen in de boerderij (Archief Historisch Wijthmen)

De familie Bekedam is hier niet meer woonachtig. De boerderij met belendingen doen sinds 2001 dienst als verzamelcentrum voor in Nederland geboren kalveren en schapen onder de naam Verzamelplaats Salland.

Kroesenallee 33: Boerderij Beumer

 

Op een aftakking van de Kroesenallee staat op nummer 33 achter in de weg deze boerderij gebouwd door Bernardus Hermannus Beumer (1901-1986) en zijn vrouw Wilhelmina Hendrika Beumer (1910-1993) waarschijnlijk ergens rond 1930-1935. Dit echtpaar kreeg maar liefs elf kinderen te weten:

1.       Gerda (1934) 7. Marietje (1944-008)
2.       Annie (1935-1991) 8. Bennie (1946-2020)
3.       Hein (1936-2012) 9. Dinie (1948)
4.       Tonnie (1938-2013) 10. Herman (1951)
5.       Geert (1940) 11. Willie (1955)
6.       Ria (1943)

De boerderij kwam later in bezit van de oudste zoon Hein, hij trouwde in 1970 met Truus Nibbelink. (1933-2014)  Hein en Truus verhuisden later naar Kroesenallee 35. Hierna nam zoon Arnold de boerderij over.

Kroesenallee 35: Boerderij Beumer

 

De boerderij aan de weg naar Dalfsen, deze boerderij werd verkocht door Jan Langkamp aan de familie Beumer. Later werd hier door Hein en Truus Beumer een nieuwe boerderij gebouwd.

 

 

Wijthmen.nl

Kroesenallee 37 Boerderij Bekedam

Over deze boerderij zijn nog geen verdere gegevens bekend bij Historisch Wijthmen.

 

 

Wijthmen.nl

Opmerking en bronvermeldingen

Opmerking:

We proberen zoveel mogelijk alle betrokkenen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan dit artikel te benoemen. Hoewel van diverse onderdelen het eigendomsrecht niet kon worden achterhaald kan een ieder die van mening is enig recht te kunnen ontlenen aan de inhoud van dit artikel contact met ons opnemen. We kunnen dan uw naam vermelden of het onderdeel op uw verzoek onmiddellijk verwijderen van de site. Uw privacy willen wij altijd garanderen, echter op sommige gedeeltes van deze site worden namen van enkele personen geplaatst. U kunt ons altijd aangeven indien U dit niet wenselijk acht. Wij zullen dan uw naam direct van deze site verwijderen.

Bronvermelding:

Aanpassing:

-Winkel Boeve aangepast Willem Boeven naar Anton Boeve. (Annet), uitbreiding artikel.

-Aanvulling boerderij Kampjes Eijlers op 1 november 2021

Laatste aanpassing 11 mei 2022