Toneelgroep Sagezo

Van harte welkom op de website van Stichting toneelgroep Sagezo uit Herfte-Wijthmen. In het weekend van 26 en 27 januari 2024 speelden we de laatste toneeluitvoeringen in onze prachtige locatie, het Kulturhus aan de Erfgenamenweg in Herfte-Wijthmen. We mogen terugzien op twee succesvolle avonden van ons toneelstuk ‘Het onrustige rusthuis’. We hopen ook dat u van dit toneelspel genoten heeft.

Om nog even in de stemming te blijven van ons laatste optreden laten we u nog even genieten van de foto’s die daar gemaakt zijn. U kunt hiervoor op deze link klikken.

Graag verwelkomen we u weer bij de uitvoering van ons nieuwe toneelstuk in januari 2025.

Correspondentieadressen toneelgroep Sagezo:

  1. Thera Hülsmann,      telefoonnummer 06.522.827.41
  2. Benny van Eekeren, telefoonnummer 06. 832.661.33

Hint: Kijk door hier te klikken ook eens naar onze voorstellingen uit het verleden. 

Uitvoering Sagezo 2024

Na twee succesvolle avonden in de Elshof en nog twee voorstellingen op de vrijdag erna in...
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Uitvoering Sagezo 2024

Na twee succesvolle avonden in de Elshof en nog twee voorstellingen op de vrijdag erna in Berkum zit het er weer op voor Sagezo. Het was een intensieve tijd, er is veel werk verzet, maar we kijken er met plezier op terug.

Onze eigen klusjesman is gelukkig heel wat handiger dan Tammo: Bennie van Beesten heeft zich in de weken voor de voorstellingen kunnen uitleven op de bouw van een lift, een op afstand te bedienen klok, een balie en een bling-bling-rollator. En dat alles naast zijn eigenlijke taak, die van souffleur.

Graag willen we iedereen bedanken die onze voorstellingen mede mogelijk heeft gemaakt: ons publiek, onze sponsors en adverteerders, de verenigingen, school, Stichting, vrijwilligers, partners en kinderen van onze leden, IJsclub HWZ, Rehoboth en iedereen die ik onverhoopt vergeet.

Tot volgend jaar!

namens Sagezo,

Gemma Rosendaal

Klik op deze link voor de foto’s van ons optreden in de ElshofU kunt hiervoor op deze link klikken.

Onze spelers in 2024

Hieronder een overzicht van alle leden van de Stichting Toneelgroep Sagezo in 2023-2024.
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Onze spelers in 2024

Hieronder een overzicht van alle leden van de Stichting Toneelgroep Sagezo in 2023-2024.

  • Anouk Poppe-speler
  • Adriaan van Krevel-speler
  • Gemma Rosendaal-speler
  • Thera Hülsmann-Regie
  • Bennie van Beesten-Souffleur
  • Ria van Lenthe c.s. – Grime

 

Onze geschiedenis

De (voor)geschiedenis van toneelgroep “Sagezo” Toneelgroep Sagezo vindt de wortelen va...
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Onze geschiedenis

De (voor)geschiedenis van toneelgroep “Sagezo”

Toneelgroep Sagezo vindt de wortelen van haar bestaan bij de oprichting van de parochie Herfte-Wijthmen. Th. van Wee (1899-1967) werd door het bisdom Utrecht aangesteld als bouwpastoor en moet voor financiële middelen zorgen voor de bouw van een R.K. kerkgebouw in Herfte-Wijthmen. Eén van de vele activiteiten die hij organiseert is het oprichten van toneelvereniging.
Eerst nog alleen meisjestoneel. Deze parochiële toneelvereniging noemde hij W.I.K. (Willen is Kunnen)
W.I.K. zag het levenslicht in het jaar 1947. Niet veel later komen de jongens het toneel versterken. Beide toneelafdelingen zijn dan nog strik gescheiden. Om financiële middelen binnen te halen kwamen er uitvoeringen in het oude parochiehuis bij de noodkerk op de grond van de boerderij van de familie Meiberg. Ook toerde W.I.K. per fiets in de omliggende buurtschappen rond en bracht ook daar voornamelijk drama’s op de planken.  Begin zeventiger jaren werd de animo voor het toneel in Herfte-Wijthmen steeds minder en verdween het een naar de achtergrond. De opkomst van de televisie is een veelgenoemd argument voor de sterk verminderde belangstelling voor het amateurtoneel. Als we aankomen in 1980 is het 30 jaar geleden dat de 1ste steen gelegd werd voor het kerkgebouw dat inmiddels verrezen was aan de Erfgenamenweg. Om deze gelegenheid te vieren werd een “tentfeest” georganiseerd door het kerkbestuur voor haar parochianen.

Hoe mooi zou het dan niet zijn om deze feestavond op zaterdag 4 oktober luister bij te zetten door een toneelstuk op de planken te brengen.

Oude Rotten in het toneelvak van het voormalige W.I.K. als Herman Hülsmann, Bep Spijker-Hiet, Annie Kieftenbeld-Vosman en Anton Hutten boden hun diensten aan bij de nieuwe te vormen toneelgroep. Deze groep werd aangevuld met spelers die nog nooit op de planken hadden gestaan. Samen klikte het goed tussen jong en oud. Het eerste toneelspel dan men op de planken bracht is ”Het hek van de dam”. Dit optreden bleek een groot succes. In dat jaar 1980 had men nog geen naam voor deze nieuwe toneelclub weten te bedenken. Het volgende jaar wist men het. De naam zou Sagezo worden, een samenstelling van de eerste twee letters van de drie woorden van Samen GEraapt ZOoitje. Sagezo bleef door verschillende omstandigheden tot begin negentiger jaren van de vorige eeuw een katholieke aangelegenheid.

De toneelclub is heden ten dage nog steeds een groot succes door de grote belangstelling binnen de buurtschappen. Elk jaar gaat Sagezo een tweetal optredens verzorgen en heeft dit seizoen voor het eerst “De Elshof” in Wijthmen als haar thuisbasis.

——————————————————
Door op deze link te klikken vind u een overzicht van alle toneelstukken die Sagezo van 1980 tot heden op de planken heeft gebracht.
——————————————————