Toneelgroep Sagezo

Van harte welkom op de website van toneelgroep Sagezo uit Herfte-Wijthmen

Sagezo, de stand van zaken

Toneelgroep Sagezo heeft nog geen informatie hierover gegeven .
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Sagezo, de stand van zaken

Toneelgroep Sagezo heeft nog geen informatie hierover gegeven .

Onze spelers

Hieronder een overzicht van alle medewerkers van de Stichting Toneelgroep Sagezo in 2019-2...
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Onze spelers

Hieronder een overzicht van alle medewerkers van de Stichting Toneelgroep Sagezo in 2019-2020.

  • Anouk Poppe-speler
  • Adriaan van Krevel-speler
  • Gemma Rosendaal-speler
  • Thera Hülsmann-Regie
  • Bennie van Beesten-Souffleur
  • Ria van Lenthe c.s. – Grime

 

Onze geschiedenis

De (voor)geschiedenis van toneelgroep “Sagezo” Toneelgroep Sagezo vindt de wortelen va...
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Onze geschiedenis

De (voor)geschiedenis van toneelgroep “Sagezo”

Toneelgroep Sagezo vindt de wortelen van haar bestaan bij de oprichting van de parochie Herfte-Wijthmen. Th. van Wee (1899-1967) werd door het bisdom Utrecht aangesteld als bouwpastoor en moet voor financiële middelen zorgen voor de bouw van een R.K. kerkgebouw in Herfte-Wijthmen. Eén van de vele activiteiten die hij organiseert is het oprichten van een jongens toneel. Deze parochiële toneelvereniging noemde hij W.I.K. (Willen is Kunnen)
W.I.K. zag het levenslicht in het jaar 1947. Niet veel later ontstaat hier ook het meisjes toneel. Beide toneelafdelingen waren strik gescheiden. Om financiële middelen binnen te halen kwamen er uitvoeringen in het oude parochiehuis bij de noodkerk op de grond van de boerderij van de familie Meiberg. Ook toerde W.I.K. per fiets in de omliggende buurtschappen rond en bracht ook daar voornamelijk drama’s op de planken.  Begin zeventiger jaren werd de animo voor het toneel in Herfte-Wijthmen steeds minder en verdween het een naar de achtergrond. De opkomst van de televisie is een veelgenoemd argument voor de sterk verminderde belangstelling voor het amateurtoneel. Als we aankomen in 1980 is het 30 jaar geleden dat de 1ste steen gelegd werd voor het kerkgebouw dat inmiddels verrezen was aan de Erfgenamenweg. Om deze gelegenheid te vieren werd een “tentfeest” georganiseerd door het kerkbestuur voor haar parochianen.

Hoe mooi zou het dan niet zijn om deze feestavond op zaterdag 4 oktober luister bij te zetten door een toneelstuk op de planken te brengen.

Oude Rotten in het toneelvak van het voormalige W.I.K. als Herman Hülsmann, Bep Spijker-Hiet, Annie Kieftenbeld-Vosman en Anton Hutten boden hun diensten aan bij de nieuwe te vormen toneelgroep. Deze groep werd aangevuld met spelers die nog nooit op de planken hadden gestaan. Samen klikte het goed tussen jong en oud. Het eerste toneelspel dan men op de planken bracht is ”Het hek van de dam”. Dit optreden bleek een groot succes. In dat jaar 1980 had men nog geen naam voor deze nieuwe toneelclub weten te bedenken. Het volgende jaar wist men het. De naam zou Sagezo worden, een samenstelling van de eerste twee letters van de drie woorden van Samen GEraapt ZOoitje. Sagezo bleef door verschillende omstandigheden tot begin negentiger jaren van de vorige eeuw een katholieke aangelegenheid.

De toneelclub is heden ten dage nog steeds een groot succes door de grote belangstelling binnen de buurtschappen. Elk jaar verzorgt Sagezo een drietal optredens en heeft het parochiehuis Wijthmen als haar thuisbasis.

——————————————————
Door op deze link te klikken vind u een overzicht van alle toneelstukken die Sagezo van 1980 tot heden op de planken heeft gebracht.
——————————————————