Toneelgroep Sagezo

Van harte welkom op de website van toneelgroep Sagezo uit Herfte-Wijthmen

Op deze site het laatste nieuws over de uitvoeringen van de Stichting toneelgroep Sagezo , welke spelers maken dit jaar deel uit van het toneelgezelschap, welk stuk zal er dit jaar worden gespeeld en  natuurlijk alles over onze geschiedenis, compleet met een overzicht van alle uitvoeringen.

 

Nieuws van Sagezo

Terugblik 28-02-2023 Nadat we in 2020 ons 40-jarig jubileum hadden gevierd in ’t Parochi...
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Nieuws van Sagezo

Terugblik

28-02-2023

Nadat we in 2020 ons 40-jarig jubileum hadden gevierd in ’t Parochiehuis, konden we vanwege corona in 2021 en 2022 helaas geen voorstellingen geven. In die periode ging ‘t Parochiehuis in andere handen over en veranderde het in een kantoorpand
zonder horecafunctie. We moesten op zoek naar een nieuwe locatie. Gelukkig mochten we onze coulissen en nog wat spullen op de zolder van IJsbaan HWZ opslaan. In 2021 waren we al begonnen met repeteren in Rehoboth, dat over een toneel beschikt. De
sportzaal van Kulturhus De Elshof bleek uiteindelijk de beste optie voor onze voorstellingen. We werden daar wel met een heel andere situatie geconfronteerd dan in ‘t Parochiehuis, waar een vast podium met gordijnen aanwezig was en we in november altijd het toneel al konden opbouwen. In De Elshof zou alles in korte tijd vanuit het niets moeten worden gerealiseerd en konden we maar één weekend spelen. De voorbereiding heeft heel wat hoofdbrekens gekost. Wat hebben we allemaal nodig, wat moeten we aanschaffen en wat kunnen we huren, wat gaat het allemaal kosten, hoeveel tijd hebben we nodig voor het opbouwen en hoelang van tevoren kunnen we over de zaal beschikken? De andere gebruikers van de zaal zouden er een hele week niet of beperkt terecht
kunnen.

Dit seizoen zijn we met leesrepetities begonnen bij Anouk en konden we daarna repeteren bij Julia in de kelder en ten slotte in Rehoboth. De coulissen werden normaal pas behangen nadat ze op het toneel in elkaar waren gezet. Nu hebben we elk onderdeel van tevoren afzonderlijk behangen en gesausd in de kantine van de ijsbaan.

Op maandagmorgen 23 januari zijn we met hulp van de vrijwilligersploeg van De Elshof begonnen met het leggen van tapijt in de zaal. Daarna is het podium geplaatst, zijn de coulissen erop gemonteerd, is de huiskamer ingericht en konden de lampen en
microfoons worden neergezet/opgehangen en getest. Het was veel werk maar op woensdagavond waren we wel zover dat we de generale repetitie konden houden. Op donderdag hebben we de 200 gehuurde stoelen in de zaal opgesteld en is het nieuw getimmerde souffleurshok geplaatst. We waren er klaar voor! Eindelijk konden we weer!

Op vrijdag 27 januari stroomde de zaal goed vol en op zaterdag waren we helemaal uitverkocht. Dat was voor ons een hele opluchting, want het was maar afwachten of het publiek ons na drie jaar en ook nog op een nieuwe locatie weer zou weten te vinden.

Na afloop kregen we enthousiaste reacties. In de kantine, waar vrijwilligers de nablijvers van een hapje en een drankje voorzagen, was het nog lang gezellig. We kunnen terugkijken op twee geslaagde avonden. Alles was nog niet perfect, de gordijnen moesten bijvoorbeeld met de hand worden dichtgetrokken en de verlichting was niet optimaal, maar de ervaring die we deze eerste keer in De Elshof hebben opgedaan, kunnen we meenemen naar volgend jaar. Want wij gaan door!

Helaas hebben twee spelers te kennen gegeven na dit seizoen te willen stoppen: Jacqueline Noordman en Anke Marsman zult u volgend jaar niet terugzien op het podium. Tijdens ons jaarlijkse uitje zullen we afscheid van hen nemen. Een opvolgster hebben we inmiddels gevonden: Eveline Hoekman.

We willen iedereen die onze voorstellingen mede mogelijk heeft gemaakt (Stichting, verenigingen, school, vrijwilligers bij het opbouwen en de kantinedienst, IJsbaan HWZ, Rehoboth, sponsors, adverteerders en iedereen die ik hier onverhoopt vergeet) heel, heel erg bedanken!

Görendrögien heeft overigens weer een stukje over de voorstelling zelf geschreven,  klik hier.

Voor de foto’s de voorstelling van Görendrögien klik hier.

Klik hier voor de voorstelling van 27 januari 2023 in de Elshof

De foto’s komen ook in de volgende Elshofbode te staan.

———————————————————————————————————————————————————-

Als er maar ‘muziek’ in zit

Sagezo is weer druk aan het repeteren! Het stuk dat vorig jaar geen doorgang kon vinden wegens corona hebben we opnieuw opgepakt. We konden in september dus op ons gemak beginnen, want vorig jaar hebben we tot half november gerepeteerd en er was nog wel wat blijven hangen.

“Als er maar ‘muziek’ in zit” van Evelien Evers is een blijspel in drie bedrijven. Er gebeurt altijd wat in de muzikale familie Derksen. Joris zorgt regelmatig voor opschudding, met steeds ’n ander vriendinnetje. Waarom wil hij toch niet verder met Desi? ‘t Is zo’n aardig meisje, vinden pa en ma. Ze zit net als vader Derksen en Joris bij de muziek. Dan weet je wat je kunt verwachten, vinden pa en ma. Waarom moeten het toch altijd van die aparte verschijningen zijn? Waarom neemt hij geen voorbeeld aan Sandra, die al jaren met dr. André Platvoet omgaat. Joris en André liggen niet bepaald op dezelfde golflengte. Wat moet Sandra toch met zo’n nerd. Joris en opa hebben dezelfde mening, die vent valt in de familie behoorlijk uit de toon. Oma Lieftink is de stoorzender van het geheel. Wat kan dat mens zeuren. Er klinkt zo nu en dan ook een behoorlijk valse noot van opa’s kant. Al met al een stuk met veel humor en rare verwikkelingen.

De voorstellingen zullen zoals bekend niet meer in het Parochiehuis plaatsvinden maar in de sportzaal van de Elshof. We spelen ook niet meer drie avonden verdeeld over twee weekenden, maar slechts twee avonden, een vrijdag- en zaterdagavond. Per voorstelling zijn er wel meer plaatsen beschikbaar, dus we nemen aan dat we voldoende capaciteit hebben. En we hopen dat u er allemaal weer bij bent!

Speeldata:
vrijdag 27 en zaterdag 28 januari,
aanvang 20:00 uur

(dus niet 21:00 uur, zoals in de vorige Elshofbode stond vermeld).

We zien ons helaas genoodzaakt de prijs van de kaartjes te verhogen tot € 8,50. Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro, afwisselend ter beschikking gesteld door een van onze sponsors.

Kaarten à € 8,50 zijn verkrijgbaar bij:
Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741
Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 0529-401926 of 06-83266133

Wij hebben er weer zin in!

 

 

Onze spelers

Hieronder een overzicht van alle leden van de Stichting Toneelgroep Sagezo in 2022-2023.
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Onze spelers

Hieronder een overzicht van alle leden van de Stichting Toneelgroep Sagezo in 2022-2023.

  • Anouk Poppe-speler
  • Adriaan van Krevel-speler
  • Gemma Rosendaal-speler
  • Thera Hülsmann-Regie
  • Bennie van Beesten-Souffleur
  • Ria van Lenthe c.s. – Grime

 

Onze geschiedenis

De (voor)geschiedenis van toneelgroep “Sagezo” Toneelgroep Sagezo vindt de wortelen va...
Lees meer

Toneelgroep Sagezo

Onze geschiedenis

De (voor)geschiedenis van toneelgroep “Sagezo”

Toneelgroep Sagezo vindt de wortelen van haar bestaan bij de oprichting van de parochie Herfte-Wijthmen. Th. van Wee (1899-1967) werd door het bisdom Utrecht aangesteld als bouwpastoor en moet voor financiële middelen zorgen voor de bouw van een R.K. kerkgebouw in Herfte-Wijthmen. Eén van de vele activiteiten die hij organiseert is het oprichten van toneelvereniging.
Eerst nog alleen meisjestoneel. Deze parochiële toneelvereniging noemde hij W.I.K. (Willen is Kunnen)
W.I.K. zag het levenslicht in het jaar 1947. Niet veel later komen de jongens het toneel versterken. Beide toneelafdelingen zijn dan nog strik gescheiden. Om financiële middelen binnen te halen kwamen er uitvoeringen in het oude parochiehuis bij de noodkerk op de grond van de boerderij van de familie Meiberg. Ook toerde W.I.K. per fiets in de omliggende buurtschappen rond en bracht ook daar voornamelijk drama’s op de planken.  Begin zeventiger jaren werd de animo voor het toneel in Herfte-Wijthmen steeds minder en verdween het een naar de achtergrond. De opkomst van de televisie is een veelgenoemd argument voor de sterk verminderde belangstelling voor het amateurtoneel. Als we aankomen in 1980 is het 30 jaar geleden dat de 1ste steen gelegd werd voor het kerkgebouw dat inmiddels verrezen was aan de Erfgenamenweg. Om deze gelegenheid te vieren werd een “tentfeest” georganiseerd door het kerkbestuur voor haar parochianen.

Hoe mooi zou het dan niet zijn om deze feestavond op zaterdag 4 oktober luister bij te zetten door een toneelstuk op de planken te brengen.

Oude Rotten in het toneelvak van het voormalige W.I.K. als Herman Hülsmann, Bep Spijker-Hiet, Annie Kieftenbeld-Vosman en Anton Hutten boden hun diensten aan bij de nieuwe te vormen toneelgroep. Deze groep werd aangevuld met spelers die nog nooit op de planken hadden gestaan. Samen klikte het goed tussen jong en oud. Het eerste toneelspel dan men op de planken bracht is ”Het hek van de dam”. Dit optreden bleek een groot succes. In dat jaar 1980 had men nog geen naam voor deze nieuwe toneelclub weten te bedenken. Het volgende jaar wist men het. De naam zou Sagezo worden, een samenstelling van de eerste twee letters van de drie woorden van Samen GEraapt ZOoitje. Sagezo bleef door verschillende omstandigheden tot begin negentiger jaren van de vorige eeuw een katholieke aangelegenheid.

De toneelclub is heden ten dage nog steeds een groot succes door de grote belangstelling binnen de buurtschappen. Elk jaar gaat Sagezo een tweetal optredens verzorgen en heeft dit seizoen voor het eerst “De Elshof” in Wijthmen als haar thuisbasis.

——————————————————
Door op deze link te klikken vind u een overzicht van alle toneelstukken die Sagezo van 1980 tot heden op de planken heeft gebracht.
——————————————————